Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Παρασκευή 8-9-2023, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις 8-9-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  32ης    ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  για 4ετή εκμίσθωση δημοτικών  εκτάσεων   της Τοπικής Κοινότητας  Ακρολίμνης Γιαννιτσών του Δήμου Πέλλας,  για το υπ’ αριθμόν 387 τεμάχιο ( 32,703 στρ. )388 τεμάχιο  ( 60,800 στρ. ) και των όρων αυτής για    καλλιέργεια .

2

 

«Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην  Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

3

 

 Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού »  (4η κατάσταση δαπανών 2023).

 

4

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ροδοχωρίου »  (3η κατάσταση δαπανών 2023).

 

5

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκάδια »  (4η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.002).

 

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μονοσπίτων  »  (4η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.002).

 

7

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της πράξης με τίτλο Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού για την ανάθεση Σύμβασης Προμήθειας Αγαθών με τίτλο:«ΥΠ1 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας», Αναθέτουσα Αρχή:  ΔΗΜΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, Συνολική Εκτιμώμενη Αξία της Σύμβασης: € 857.688,32, (Καθαρή αξία: € 691.684,13 / ΦΠΑ 24 %: €  166.004,19 ). Η παρούσα Διακήρυξη αφορά στο Υποέργο 01 της Πράξης « Ψηφιακός Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας » (ΜΙS  6000361), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

 

8

Έγκριση ή μη ανάθεσης για την Παροχή  Υπηρεσιών «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

9

Έγκριση ή μη ανάθεσης για την Παροχή  Υπηρεσιών  «ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ-ΜΙΚΡΟΒΙΟΚΤΟΝΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

10

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής( Λούκαρης Κυριάκος)

 

11

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης με τον ΕΟΣ Νάουσας αγώνα Διάθλου στο άλσος του Αγίου Νικολάου στις 14 & 15 Οκτωβρίου 2023.

 

                

                                 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies