Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

14 -3-2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  14 -3-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη  ,    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, , την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  11ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

Ορισμός δικηγόρου για  την  σύνταξη,  κατάθεση  και  συζήτηση  αγωγής με 

αντικείμενο  αναγνωριστική  αγωγή  κυριότητας  λόγω  εκτάκτου  χρησικτησίας  επί  ακινήτου  (απέναντι  του  Νοσοκομείου  Νάουσας) 

 

2

Αποδοχή ή μη κληρονομιάς από την διαθήκη  της  Αίγλης  Παυλίδου  του  Πασχάλη  και της  Καλλιόπης που  δημοσιεύθηκε  νόμιμα  με  το  με  αριθ.  44/2022  πρακτικό  δημοσίευσης  διαθήκης  του  Ειρηνοδικείου  Νάουσας.

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Ροδοχωρίου(1&2 κατάσταση δαπανών)

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (1η κατάσταση δαπανών)

5

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας(1η κατάσταση δαπάνης)

6

3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας (Ο.Υ.) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

7

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας δημοσιογράφων μελών της  Ένωσης Βαλκανικών Πρακτορείων Ειδήσεων στο πλαίσιο πρωτοβουλιών ανάδειξης της Νάουσας ως τουριστικού προορισμού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

8

Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

9

Έγκριση  ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αριθμ πρωτ 42119/15-7-2020 δημόσιας πρόσκλησης  ΟΑΕΔ – Τμήμα Η/Μ

10

Έγκριση  ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αριθμ πρωτ 42119/15-7-2020 δημόσιας πρόσκλησης ΟΑΕΔ  – Οικονομική Υπηρεσία

 

                                       Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies