Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

7-3-2023, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 13:00

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  7-3-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη  ,    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, τα άρθρα 31 και 32 του Ν. 5013/2023 (ΦΕΚ 631/19-01-2023), την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, την  KYA Αριθμ.   Δ1α/ΓΠ.οικ. 8506/10.02.2023 (ΦΕΚ 703/10.02.2023 τεύχος Β')

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  10ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

   1

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης εφαρμογής λογισμικού μισθοδοσίας και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού στην εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΜΠΕΡΝΙΔΑΚΗΣ& Σια Ε.Ε σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 5.146,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

 

2    

Ανάθεση ή μη των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης του  λογισμικού συγγραφής μελετών  στην εταιρεία UNISYSTEMS AE σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν.4412/2016, συνολικού ύψους 2.420,48 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ .

 

3

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής των μεγάλων αντλιών ανακυκλοφορίας του νερού των πισινών του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

4

Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής στην υπάλληλο του Δ.Η.Π. Νάουσας Δούμου Αικατερίνη (δαπάνες υποθηκοφυλακείου και ταχυδρομικά τέλη)

5

Σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής στον υπάλληλο του Δ.Η.Π. Νάουσας  Βοργιατζίδη Αλέξανδρο (δαπάνες για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων)

6

Έγκριση επικαιροποιημένης  μελέτης «Μελέτη αναβάθμιση – ανάδειξη του ιστορικού Δημοτικού πάρκου Νάουσας»

7

 Αποστολή σχεδίου απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της παρ. 9 του άρθρου 73 του Ν4412/2016 για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της σχετικά με την διαπίστωση ή μη της επάρκειας των επανορθωτικών  μέτρων  του οικονομικού φορέα ΤΕΧΝΟΔΟΜΗΣΗ ΑΕ συμμετέχοντα  στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό "Ανάπλαση κεντρικών οδών πόλης Νάουσας»

8

Έγκριση ή μη  3ου πρακτικού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την «παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την εκπόνηση Σχεδίου Αστικής Προσβασιμότητας (ΣΑΠ) στο δήμο Η. Π. Νάουσας

9

Έγκριση πρακτικού επαναληπτικής δημοπρασίας για την  εκποίηση Δημοτικής Έκτασης 17.124,80 τ.μ. Τμήματος  του υπ αριθμ 1063 κληροτεμάχιου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Χαρίεσσας  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ  .

10

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας μελών του Σωματείου Διπλωματούχων Ξεναγών Αθηνών  στο Κέντρο Βιομηχανικής Κληρονομιάς «ΕΡΙΑ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

11

Έγκριση ή μη δαπανών της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου2023 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

12

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (1η κατάσταση δαπανών)

13

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Αγγελοχωρίου  (1η κατάσταση δαπανών)

 

                                       Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies