Πρόσκληση σύγκλισης οικονομικής επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

10/2/2023 Παρασκευή και ώρα 12:00

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  10/2/2023  , ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή  και  ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ  5563/27.10.2022 Β’)

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου ,  κατάθεση ολοκληρωμένου φακέλου με  όλες τις εγκρίσεις (μελέτη, τεύχη δημοπράτησης  κ.λ.π. ) για την υποβολή  της πρότασης χρηματοδότησης στο πλαίσιο προγράμματος  Ελλάδα 2.0 ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΠΥΛΩΝΑΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ: «1 - ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ» με τίτλο έργου: «Δημιουργία εθνικού δικτύου μονοπατιών και διαδρομών  πεζοπορίας με καταληκτική ημερομηνία  31-3-2023

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  6ης  ΕΚΤΚΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

  

2    

1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους  2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας – εισήγηση το Δημοτικό Συμβούλιο (Ο.Υ.)

 

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies