«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  59ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

«Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 10ετή   του  κενωθέντος  περιπτέρου που βρίσκεται στην Τ.Κ.  Κοπανού, στον κεντρικό δρόμο Ερμού του Δ.Δ. Ανθεμίων  του Δήμου Νάουσας »     

2    

Εγκριση επικαιροποιημένης μελέτης  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ».

3

Έγκριση πρακτικών φανερής πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 37, 38α του Δημοτικού δάσους Νάουσας

4

Εισηγητική Έκθεση για Αποδοχή Δήλωσης Επιμήκυνσης του Χρονοδ/τος  Εκτέλεσης της Σύμβασης -κατά τέσσερις (4) μήνες- του έργου: «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας» (Α.Μ. 14/2021),   Αναδόχου ‘’Χατζηγαβριήλ Δέσποινας του Ευαγγέλου’’

Σχετ: Η με αρ. πρωτ. 20952/02-12-2022 υποβολή Δήλωσης Επιμήκυνσης Χρονοδ/τος Εκτέλεσης Σύμβασης του  παραπάνω έργου, από την ανάδοχο

5

Πρόσληψη 2 YE Εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (5η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

 

7

Έγκριση τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, για την παροχή υπηρεσίας ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΚΑΙ ΔΕΜΑΤΩΝ

 

8

Ακύρωση της υπ' αριθμ. 362/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και λήψης νέας για την  Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

9

«Έγκριση ή μη για  ήσσονος αξίας τροποποίηση της υπ’ αριθμ.  1700/10-9-2021 σύμβασης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης»

10

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης  του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους.

11

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από  τους  Χ.Κ.  0026/2012 και 0057/2013.

12

Διαγραφή  Προσαυξήσεων από    Χ.Κ.  ΑΝΘΕΜΙΩΝ

13

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Κοπανού  »  (6η κατάσταση δαπανών 2022– ΚΑΕ 80.8251. 002)».

14

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Χαρίεσσας» (3η κατάσταση δαπανών 2022  – ΚΑΕ 80.8251.008)

 

15

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων από οφειλές. (ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ)

                                                Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies