«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

1/4/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  01-04-2022 ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή    και  ώρα από  12:00 μ. έως   13:00 μ.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  14ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

Έγκριση ή μη της κατάθεσης αιτήματος στη διαχειριστική αρχή για τροποποίηση της, με αρ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 3347/21-05-2019, απόφασης ένταξης.

2

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία εκμίσθωσης, για

 5έτη  δημοτικού ακινήτου, γραφείου (40 τ.μ. ) 2ου Ορόφου επί της οδού Δ. Σολωμού 7 στη Νάουσα

3    

Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής  στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε.

για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π.  από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρης  Κυριάκος

4

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Δημοσίου Χώρου για τη δημιουργία του Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου», Α.Μ.: 12/2021, προϋπολογισμού 1.240.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 12/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

5

Τροποποίηση της υπ΄αρ.πρωτ. 15463/4-10-2021 σύμβασης, για τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά ενενήντα ημέρες  που αφορά την προμήθεια "Προμήθεια  εξοπλισμού φυτοτεχνικής  συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του  Δήμου Νάουσας)"

6

Έγκριση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2021 – Δωδεκαμηνιαία έκθεση (1/1/2021-31/12/2021 – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies