Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20-3-2023, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:30

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις 20-3-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Τετάρτη     στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:30  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91).

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  8ης TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024

1

Διόρθωση οφειλής με διαγραφή και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη

2

Διόρθωση οφειλής με διαγραφή και επαναβεβαίωση σε νέο οφειλέτη

3

 Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων  οφειλών για λόγους οικονομικής αδυναμίας

 

4

Διαγραφή  οφειλών από Χ.Κ. από το έτος 2006 έως 2019  του  Ορδουλίδη Νικολάου του Κυριάκου.

5

 Διαγραφή  οφειλών από Χ.Κ.:103/2023 της  κας Γκίνογλου Μαρίας του Ευαγγέλου.

6

Διαγραφή  οφειλών από Χ.Κ.:103/2023, 149/2021, 150/2021 της  κας Τέμα Ρωξάνης  του Γεωργίου

7

΄Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει   (1 ΥΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού / ΥΕ Κτηνοτροφικού για ανάγκες περισυλλογής).

8

 

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας εκπαίδευσης αδέσποτων σκυλιών με «ιδιαίτερη» συμπεριφορά για επανένταξη  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Έγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχων προσωπικού εργασίας τεσσάρων  (4) ατόμων Κλάδου: ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων με  Ειδικότητα :ΥΕ Προσωπικού εξωτερικών χώρων, πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

10

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του 4ου Παιδαγωγικού Συνεδρίου Ημαθίας με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ΕκπαίδευσηςΝ. Ημαθίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

Έγκριση ή μη ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού κλινοσκεπασμάτων για το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

12

 Κατάργηση  τραπεζικού λογαριασμού και μεταφορά του υπολοίπου λογαριασμού

 

13

 Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος  της ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ

14

 ΄Εγκριση παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου στην πλατεία Πολυπλατάνου

15

 

Έγκριση ή μη παροχής χρηματικού βοηθήματος σε οικονομικά αδύνατο δημότη.

16

Έγκριση εναρμόνισης κανονισμού λειτουργίας βραχυχρόνιας υπαίθριας αγοράς στα πλαίσια ολιγοήμερου θρησκευτικού εορτασμού στη Δημοτική κοινότητα Πολυπλατάνου του Δήμου Η.Π. Νάουσας κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4849/2021 Α΄207

17

 

Έγκριση ή μη ανάθεσης προμήθειας ξηράς τροφής  για την φροντίδα των αδέσποτων ζώων Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

18

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος του ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗ ΜΙΧΑΗΛ

 

19

Έγκριση εισόδου – εξόδου για το έργο: «Κατασκευή του Σταθμού Βαλβιδοστασίου U_9120 (Νάουσα), στα πλαίσια της κατασκευής του έργου "Αγωγός Μεταφοράς Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Δυτικής Μακεδονίας" », της εταιρείας "ΔΕΣΦΑ Α.Ε."

20

Εγγραφή του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα για το έτος 2024 και έγκριση δαπάνης

21

Έγκριση 1ου Πρακτικού Ανοικτού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την

 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ» στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας”

 

22

Επιστροφή ποσού αχρεωστήτως καταβληθέντος του Θεοδωρίδη Αναστασίου του ΄Αλκη

23

 Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ 2512/   23-1-2024  αίτηση ) .     

24

Έγκριση ή μη της 118/2023 απόφασης του πρώην ΝΠ του Δήμου Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας, για την «έγκριση ή μη των οικονομικών καταστάσεων χρήσης  2022»

25

Άσκηση αίτησης ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ' αριθμ. 3596/11.1.2024 Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών - Άσκηση αίτησης αναστολής εκτελέσεως αυτής ενώπιον του ως άνω Δικαστηρίου και λήψεως προσωρινής διαταγής.

26

Έγκριση ή μη δαπανών της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2024 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

27

Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα (1) έτος του ήδη υπηρετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

28

Έγκριση ή μη πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. για τη στελέχωση του Παραρτήματος Ρομά του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Η.Π. Νάουσας

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

 

 

ΔΟΛΔΟΥΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies