Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27-2-2024, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00

 Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής  Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  27-2-2024, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη       στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 14:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91).

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  6ης TAKTIKHΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2024

 

1

΄Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (1 ΥΕ υπάλληλος Φύλαξης για Κολυμβητήριο) .

2

 ΄Εγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (1ΥΕ Γεωργικού Κτηνοτροφικού / ΥΕ Κτηνοτροφικού).

3

 Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

4

Έγκριση ή μη εξωδικαστικής  επίλυσης  της διαφοράς  για αποζημίωση ζημίας σε Ι.Χ. ( αρ. πρωτ 2512/   23-1-2024  αίτηση ) .     

5

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο για την προστασία και προβολή των χορών και του εθίμου της Νάουσας «ΓΕΝΙΤΣΑΡΟΙ ΚΑΙ ΜΠΟΥΛΕΣ»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό σύλλογο Νάουσας «ΠΥΡΣΟΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στην Εύξεινο Λέσχη Ποντίων Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

8

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

9

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Λαογραφικό Σύλλογο «ΒΛΑΧΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

10

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης  στον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο  Γενίτσαροι & Μπούλες Νάουσας «Ο ΝΤΑΒΕΛΗΣ» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

11

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Όμιλο Περιβάλλοντος και Πολιτισμού «Η Αράπιτσα» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

12

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον πολιτιστικό σύλλογο  «Φίλοι Καρναβαλιού Νάουσας και Περιοχής» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

13

 Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στον Πολιτιστικό σύλλογο «ART VILLE»  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

14

 Οικονομική ενίσχυση σε Αθλητικό Σύλλογο «Φιλοπροοδευτικό Αθλητικό Σύλλογο Νάουσας».

 

 

15

Έγκριση ή μη οικονομική ενίσχυση στον «Σύλλογο για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας »  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

 

 

16

Διαγραφή οφειλής του Ιωσηφίδη Αθανάσιου του Φωτίου από Χ.Κ 110/2023 Άρδευση για το έτος 2023.

 

 

17

Διαγραφή ή μη προσαυξήσεων οφειλών της Π. Κ.

 

18

 Διαγραφή οφειλής από ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ λόγω συνωνυμίας και  επαναβεβαίωση στον οφειλέτη ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ.   

 

19

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας νέων αναμνηστικών εθιμοτυπίας με την τουριστική ταυτότητα του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

20

Τοποθέτηση κάδων επί της οδού Κ. Δημητριάδη

 

21

Έγκριση ή μη δαπανών διοργάνωσης εκδηλώσεων "Νάουσα-Αποκριά 2024" και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

22

Πρακτική άσκηση σπουδαστών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας.

23

 Μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Κουτσογιάννη Νικόλαου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους»

24

Ορισμός πληρεξούσιου Δικηγόρου για παράσταση στο Ελεγκτικό Συνέδριο

           

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                   

ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies