«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 27-11-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Δευτέρα  και  ώρα 12:00μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, και τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση για την υλοποίηση του έργου  καθώς και η προμήθεια λέβητα για την λειτουργία της Εστίας Μουσών

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 45ης  ΕΚΤΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

  

1

Έγκριση ανάθεσης της σύμβασης: «Υπογείωση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ χαμηλής τάσης» στη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως υποέργο(6) της πράξης: ‘’Ανοιχτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Νάουσας’’ με ΚΩΔ ΟΠΣ 5037918 στο Ε.Π. ’’Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020‘’ και  Έγκριση των όρων του επισυναπτόμενου Σχεδίου σύμβασης

2    

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας λέβητα πετρελαίου καυστήρα για το Δημοτικό Ωδείο «ΕΣΤΙΑ ΜΟΥΣΩΝ» Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

Ακύρωση της 289/2023 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 97ΒΞΩΚ0-ΥΨΥ), έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, σύνταξη όρων διακήρυξης, συγκρότηση του γνωμοδοτικού οργάνου (επιτροπή) διενέργειας και αξιολόγησης των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τίτλο: «ΥΠ1 – Μετασχηματισμός Δήμου Ηρωικής πόλης Νάουσας».

                                                                           Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                               Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies