«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  30/3/2023  , ημέρα  της εβδομάδος  Πέμπτη    και  ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41,78 του Ν 4954/.9-7-2022 (ΦΕΚ Α΄136)

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης λόγω καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής στο Ταμείο  Παρακαταθηκών και Δανείων για την μεταβολή των ποσοστών συμμετοχής

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  13ης  ΕΚΤΚΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

  

2    

Μεταβολή ποσοστών συμμετοχής ΕΤΕπ και Τ. Π. και Δανείων στη χρηματοδότηση έργων ενταγμένων στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» τα οποία μεταφέρθηκαν στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ»»

 

 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies