Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/2/2023 , ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 13:00

Καλείστε να προσέλθετε στην έκτακτη δια περιφοράς Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  23/2/2023  , ημέρα  της εβδομάδος  Πέμπτη    και  ώρα 13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 61055/27.10.2022 (ΦΕΚ  5563/27.10.2022 Β’)

 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ: έγκαιρη λήψη απόφασης για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου (σύμφωνα με την Κ.Υ.Α.49039/26-07-22 (ΦΕΚ/3976 Β) άρθρο «Άρθρο 5 Υποχρεωτικές αναμορφώσεις προϋπολογισμού γίνονται μετά τη λήξη της χρήσης 2022 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2023)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  9ης  ΕΚΤΚΑΚΤΗΣ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

  

2η - Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & αναθεώρηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ)  του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) - εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

                                    

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies