ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 47ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (27/10/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

471

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  47ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση

 ή μη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας

διάταξης .

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 47ης  /27-10-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

1.    «Εισήγηση περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης των ΚΕΠ»

2

472

Εισήγηση περί αποδοχής χρηματοδότησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την υλοποίηση δράσεων αναβάθμισης των ΚΕΠ.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της ανάληψης υλοποίησης των κάτωθι δράσεων στα πλαίσια του έργου ΄΄Εκσυγχρονισμός των ΚΕΠ΄΄ που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, στο πλαίσιο Ψηφιακού Πυλώνα του Component 2.2. (Μοdernize) μέσω επιχορήγησης από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης:

α) Δράση 4.1 για προμήθεια Η/Υ (Π/Υ 12.800 ευρώ), εκτυπωτών (Π/Υ 6.000 ευρώ), tablets για τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet (Π/Υ 1.500 ευρώ). Σύνολο Π/Υ δράσης 4.1 20.300 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (25.172 ευρώ με Φ.Π.Α.).

β) Δράση 4.2 για την υλοποίηση συστήματος διαχείρισης επισκεπτών & προμήθεια tablets μέσω των οποίων θα διατίθεται εφαρμογή για την υπογραφή εγγράφων από τους εξυπηρετούμενους πολίτες καθώς και εφαρμογή αξιολόγησης από αυτούς των παρεχόμενων υπηρεσιών προϋπ/σμού 8.100,00 ευρώ (600,00 ευρώ και 7.500,00 ευρώ) πλέον ΦΠΑ ποσού 1.944,00 ευρώ, συνολικού Π/Υ δράσης 10.044 ευρώ.

γ) Δράση 4.3 για τις εργασίες ανακαίνισης των ΚΕΠ προϋπολογισμού 130.262,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 31.262,88 ευρώ, συνολικού Π/Υ δράσης 161.524,88 ευρώ.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies