ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 28ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ 08-08-2023

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

Αρ.Απ.

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

256

Συμπλήρωση δαπάνης στην απόφαση Ο.Ε. 60/2023 (σύσταση και χορήγηση πάγιας προκαταβολής Δ.Η.Π. Νάουσας – Δούμου Αικατερίνη)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Να προστεθεί και ο παρακάτω κωδικός, στις δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή

του  Δ.Η.Π. Νάουσας  με υπόλογο την υπάλληλο του Δήμου κ.Δούμου Αικατερίνη  και το ύψος τους στα

όρια  των πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του

2023,   ως εξής:

 

Κ.Α. 02.00.6162.002 «Δαπάνες για δηλώσεις  Εθνικού κτηματολογίου του ΔΗΠ.Νάουσας  ΄Iδια ΄Εσοδα» έως το ποσό των 2.000,00 €

2

257

Έγκριση ή  μη οικονομικής ενίσχυσης στον Σύλλογο για τη διάδοση των εικαστικών τεχνών Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση  στον Σύλλογο για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας   για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση   «Βιωματικά εικαστικά εργαστήρια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τρύγου στην Νάουσα».

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 2.000,00€   στον Σύλλογο για τη Διάδοση των Εικαστικών Τεχνών Νάουσας    για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση   «Βιωματικά εικαστικά εργαστήρια στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Τρύγου στην Νάουσα, και την εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία».

3

258

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στην Φιλαρμονική εταιρία Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Εγκρίνει την οικονομική ενίσχυση στην Φιλαρμονική Εταιρία Νάουσας για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του 3ου  Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, στο Άλσος, στο Άλσος του Αγίου Νικολάου.

Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 5.000,00€   για την κάλυψη αναγκών- έξοδα για την διοργάνωση του 3ου  Φεστιβάλ Φιλαρμονικών, στο Άλσος  Νικολάου, και εξειδίκευση της πίστωσης στον Κ.Α. 00.6736 «Επιχορηγήσεις σε Πολιτιστικούς  Συλλόγους και Σωματεία».

4

259

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «5ο Νάουσα – Βέρμιο Trail».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

  Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 5.000,00 ευρώ σε βάρος Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων ) για τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης του ορεινού αγώνα δρόμου «5ου Νάουσα – Βέρμιο Trail».

 

 

5

260

 Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας μελών-συμμετεχόντων στο φιλικό αγώνα μεταξύ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ και ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 1.750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6433 (Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών) για τις δαπάνες φιλοξενίας μελών-συμμετεχόντων και συνδιοργάνωση εκδήλωσης στο φιλικό αγώνα μεταξύ ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ και ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ  το Σάββατο 9 Σεπτεμβρίου 2023 στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Νάουσας (Δ.Α.Κ.).

6

261

Συμβιβασμός ή μη για   τόκους  υπερημερίας κατά την πληρωμή του τιμολογίου 14/23-9-2021 του 3ου   λογαριασμού του έργου « Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου   Γυμνασίου Κοπανού » της αναδόχου εταιρίας   ΣΤΑΤ ΑΤΕ 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Προτείνει την ανάδοχο  εταιρία ΣΤΑΤ ΑΤΕ να συμβιβαστεί  με το ποσό των 1.255,36 €  για τόκους υπερημερίας  που εμφανίζονται στον 7ο λογαριασμό του έργου «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού»  και για το υπ αριθμ 014/23-9-2021  τιμολόγιο της.

 

 

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies