Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

7-11 -2023, Τρίτη στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 12:00 μ

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  7-11 -2023, ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη   στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 12:00 μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα και τις διατάξεις του άρθρου 11 του  Ν.5043/2023(ΦΕΚ Α΄91)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   41ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

 

13η  Αναμόρφωση  Τεχνικού Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας» - εισήγηση στο Δημοτικό συμβούλιο.

2

 

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή κοινότητας Επισκοπής(5η κατάσταση δαπάνης)

 

3

 

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης της δημόσιας σύμβασης «Υπηρεσία καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)»

 

4

 

Έγκριση της διενέργειας διαγωνισμού για τη σύναψη και ανάθεση δημόσιας σύμβασης για την «υπηρεσία  καθαριότητας δημοτικών κτιρίων Δ. Νάουσας για ένα έτος (δώδεκα μήνες)», έγκριση της μελέτης(παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016) και των εγγράφων της σύμβασης, την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης, του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων και σύνταξη της διακήρυξης του Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού.

 

5

Καθορισμός αντιτίμου συμμετοχής αθλουμένων στα Π.Α.γ.Ο. της Γ.Γ.Α. που υλοποιεί κάθε έτος ο Δήμος Ηρωικής Πόλης Νάουσας.

 

6

Αίτηση επανεξέτασης απορριφθείσας αιτήσεως εξωδικαστικής αποζημίωσης – ανακλήσεως απορριπτικής απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

7

Έγκριση ή μη δαπανών συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας με την Ορχήστρα Εγχόρδων του Χονγκ Κονγκ στο Δημοτικό Θέατρο Νάουσας «Μίκης Θεοδωράκης» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

  

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies