«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις 25-08-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 12:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ     ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  (1η) ΕΤΟΥΣ 2023 – ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΒΟΡΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΡΟΣ

2

 

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου» (3η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.012).

3

 

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας» (6η κατάσταση δαπανών 2023–ΚΑΕ 80.8251.003).

4

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Επισκοπής (4η κατάσταση δαπανών 2023 – ΚΑΕ 80.8251.004)

5

«Έγκριση και παραλαβή ή μη  προμελέτης και οριστικής μελέτης Η/Μ της μελέτης με τίτλο “Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας”»

6

Αποδοχή δωρεάς μηχανημάτων για τον εμπλουτισμό του Κέντρου τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς του Δήμου από την εταιρία ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε.

7

Έγκριση αποτελεσμάτων  εκτέλεσης του Προϋπολογισμού έτους 2023  Δήμου Η.Π. Νάουσας- Εξαμηνιαία έκθεση  (1/1/2023-30/6/2023) – Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

8

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτυπώσεων ενημερωτικών και προωθητικών εντύπων των πολιτιστικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

9

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 16- 20 Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

10

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 31Ιουλίου-3Αυγούστου 2023 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

11

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ
ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΩΝ ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΟΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ΜΕ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΕΩΣ 3,5
ΤΟΝΩΝ», Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής, Συστημικός αριθμός
καταχώρισης: 198420

12

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»
Κριτήριο κατακύρωσης βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας- τιμής, Συστημικός
αριθμός καταχώρισης: 198421

13

Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής για τον ανοιχτό ηλεκτρονικό
διαγωνισμό άνω των ορίων ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟY ΕΞΟΠΛΙΣΜΟY & ΗΜΙΦΟΡΤΗΓΟY  ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ». Κριτήριο κατακύρωσης βάσει τιμής,
Συστημικός αριθμός καταχώρισης: 198422

                                     

                                 Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

                                              Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies