Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

21-7-2023, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή , στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και ώρα 11:00 π.μ.

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί στις  21-7-2023, ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή ,  στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα 11:00 π.μ.  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης. Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ    26ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 2023

 

1

Άσκηση  ή  μη  του  ενδίκου  μέσου  της  Έφεσης  κατά  της  με  αριθ.  8/ΕΡ-ΔΙ/2023  απόφασης  του  Μονομελούς   Πρωτοδικείου   Βέροιας».

 

2

 

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Μαρίνας » (2η κατάσταση δαπανών 2023– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

 

3

 

Έγκριση ή μη 4ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, TABLETS ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΕΠ»

 

4

 

9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Η.Π. Νάουσας (ΟΥ) – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

5

Έκθεση πεπραγμένων Οικονομικής Επιτροπής – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο»  για το  Α’ εξάμηνο έτους 2023».

6

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού της πράξης με τίτλο "ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 10256/2023 (ΑΔΑΜ 23REQ013002252)
προϋπολογισμού 248.000 € (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού»

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

 Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies