«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  53ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

Απόφαση προσφυγής ή μη στο άρθρο 152 του Ν 3463/2006 κατά της υπ αριθμ 244467/16-11-2022 απόφασης της Α.Δ.Μ.Θ.   και έγκριση ή  μη νέων όρων διακήρυξης δημοπρασίας εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων 27α, 27β, 27γ, 27δ, 27ε, 29α, 29β, 29γ, 29δ, 37 και 38α του Δημοτικού Δάσους για το 2022 με νέες τιμές

 

2    

Αποδοχή ή μη  αιτήματος του Κάρτα Γεώργιου του Βασιλείου    προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του

 

3

Έγκριση λογαριασμού απόδοσης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και  Φ.Ο.Π. από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη Κυριάκο

4

Έγκριση ή μη οικονομικής ενίσχυσης στο Λύκειο Ελληνίδων παράρτημα Νάουσας και εξειδίκευση

της εγγεγραμμένης πίστωσης

5

Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών για τον διεθνή δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης κτιρίων,  καυσίμων κίνησης, λιπαντικών  και Βελτιωτικών - χημικών παρασκευασμάτων προστασίας αυτοκινήτων, για τα οχήματα, του Δήμου Νάουσας και τα Νομικά του Πρόσωπα», για ένα έτος, ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.118.358,00€ άνευ Φ.Π.Α.»

 

6

Διαγραφή στον  Χ.Κ.  167/2022

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή Δήμου Νάουσας   (4η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

 

8

 

Έγκριση ή μη δαπάνης εκτύπωσης ημερολογίου για τις ανάγκες προώθησης της κοινωνικής δράσης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

9

 

«Εξώδικος συμβιβασμός επίλυσης  διαφοράς  μεταξύ  του  Δήμου  Νάουσας  και  της Ανώνυμης

 Εταιρίας με την επωνυμία «Δομική Εταιρία Συνεργαζόμενων Μηχανικών» με τον διακριτικό τίτλο

 ‘ΕΡΓΟΔΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε.» 

 

10

Έγκριση της 276/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΝ «Καθορισμός του τιμολογίου (πάγια τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης, υπερκατανάλωσης, τελών σύνδεσης ύδρευσης-αποχέτευσης και τελών επανασύνδεσης των Δημοτικών Ενοτήτων Νάουσας, Ανθεμίων και Ειρηνούπολης) για το 2023»

 

11

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία ,  εκμίσθωσης για 4ετή  δημοτικής  έκτασης    της Τοπικής Κοινότητας Χαρίεσσας,  για το  υπ’ αριθμόν 113α ακίνητο

 ( 17.166,16 τ.μ. ),  και των όρων αυτής,  με σκοπό χρήσης  τις γεωργικές – αγροτικές εκμεταλλεύσεις.

 

12

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 4 ( Τέσσερα ) έτη δημοτικών  εκτάσεων του Δ.Δ. Ειρηνούπολης του Δήμου Νάουσας, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα, και των όρων αυτής  για μονοετείς   καλλιέργειες. 

 

                                                                           Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

                                                                                   Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies