«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική  δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την   18/10/2022, ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη ,    στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και  ώρα  13:00    για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα, την με αριθμό 380 αρ. πρωτ. 39456/15-06-2022 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών και την  KYA Αριθμ.  Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236 .οικ. (ΦΕΚ  4756/09.09.2022 Β’)

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  45ης  ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας εκθεσιακού και πληροφοριακού υλικού για τις ανάγκες της έκθεσης «Τότε που ήρθε το ελληνικό» στον Χώρο Τέχνης «Ναϊάς» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

2    

Έγκριση ή μη δαπάνης φιλοξενίας στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδήλωσης παρουσίασης βιβλίου και τελετής έναρξης λειτουργίας του ανακαινισμένου Κλειστού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

Έγκριση ή μη δαπανών συνδιοργάνωσης τουΠανελλήνιουεπιμορφωτικού σεμιναρίου προπονητών Χιονοδρομίαςπου θα διεξαχθεί στις 5-6 Νοεμβρίου στη Νάουσακαι εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

4

Αποδοχή αιτήματος του Λάζαρου  Τούρα  του  Γεωργίου  και  της  Μαλβίνας   προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του

5

Αποδοχή αιτήματος του Σταύρου  Θανασούλη   του  Στέφανου   προς  τον  Δήμο  Νάουσας  για εξώδικο συμβιβασμό για καταβολή αποζημίωσης από πρόκληση ζημιών που υπέστη το όχημά του

6

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου με τίτλο: “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΝΩ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΟΥ’’ (ΑΡ.ΜΕΛ.: 55/2018)

Ανάδοχος:  ΤΟΜΗ ΑΤΕ

Κ.Α.Ε.: .30.7323.106

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή             (2η) έτους 2022 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΔΟΥΜΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ)

8

Έγκριση 1ου πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικών προδιαγραφών  για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο (Κ.Κ.Π.&Α) και ειδών τροφίμων για το «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση.

 

Η Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies