«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

4/2/2022

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την                   04-02-2022 ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή   και  ώρα από  13:00 έως   14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως  συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ   ΤΑΚΤΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1

Έγκριση ή μη της σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης  - Αυτοματοποίησης  του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης

2

 Έγκριση ή μη αναμόρφωσης Π/Υ έτους 2022 με το ποσό των 36.952 ευρώ με σκοπό την Παροχή Υπηρεσιών Τεχνικού Συμβούλου για την Εκπόνηση του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Σ.Ε.Α.Κ.) για τη Βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Αρμοδιότητας του Δήμου Η.Π. Νάουσας

3    

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ειρηνούπολης

4

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους του Δήμου Νάουσας - ΤΑΠ

5

Πρόσκληση 2 ΥΕ Εργατών περισυλλογής αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

6

Έγκριση ή μη μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου, του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Αδαμίδη Παύλου και του Αντιδημάρχου Νάουσας κ. Τριανταφύλλου Γεωργίου

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies