«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

10/12/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 10/12/2021             ημέρα  της εβδομάδος Παρασκευή   και  ώρα από  10:00 έως   11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών, όπως όπως συμπληρώθηκε και ισχύει,   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  56ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

"Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση ζημιών οδικών υποδομών του Δήμου Η.Π. Νάουσας της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας από τη φυσική καταστροφή της 12ης Ιουνίου 2021", Α.Μ.: 28/2021, προϋπολογισμού 200.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 28/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

2      

Έγκριση 2ου Πρακτικού  του έργου με τίτλο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ" δια του συστήματος δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

3

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 1) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

(Α.Μ. : 55/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.023)

4

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (ΤΜΗΜΑ 2) ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΑΡΙΕΣΣΑΣ» (υποέργο 1)»

 

5

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «Βελτίωση οδού πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις στην Τ.Κ. Λευκαδίων ('Ράμνιστα')»

(Α.Μ. : 58/2017,  Κ.Α.Ε. : 02.30.7333.021)

6

Καθορισμός αντιτίμου νέων αναμνηστικών-σουβενίρ στο πωλητήριο του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ, σε σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας και έναρξη διαδικτυακών πωλήσεων μέσω της νέας ιστοσελίδας του Κέντρου Βιομηχανικής Κληρονομιάς.

7

 «Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Χαρίεσσας» (2η κατάσταση δαπανών 2021  – ΚΑΕ 80.8251.008)

8

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Ζερβοχωρίου» (3η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.010).

9

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μαρίνας » (3ηκατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.006 ).

10

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της         Κοινότητας Μονοσπίτων » (5η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.007).

11

Ακύρωση της υπ’αρ. 464/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής  και λήψη νέας για την Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Λευκαδίων »  (6η κατάσταση δαπανών 2021– ΚΑΕ 80.8251.007)».         

12

«Έγκριση ή μη δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Επισκοπής   (3η κατάσταση δαπανών 2021)».

13

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικό Σύλλογο  - ΩΔΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

14

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικό Σύλλογο  - Χοροκίνησης «BODY CONTROL»

15

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας μηχανής περιποίησης δαπέδου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

16

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 135/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο «Κολυμβητική Ακαδημία Νάουσα».

17

Διαγραφή ή μη ποσών και των αντίστοιχων προσαυξήσεων από τον Χρηματικό Κατάλογο 137/2021 για τέλη παραχώρησης διαδρόμων κολυμβητικής δεξαμενής του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας στο σύλλογο ΟΜΙΛΟ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ «ΝΑΟΥΣΑ».

18

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την Πάγια Προκαταβολή  Δήμου Νάουσας  (3η) έτους 2021 (ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ)

19

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας κάμερες ασφάλειας εξωτερικού χώρου για το Δ.ΑΚ. Νάουσας

και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

20

Έγκριση ή μη δαπανών των χριστουγεννιάτικων δράσεων 2021 του Δήμου Η.Π. Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

21

Έγκριση ή μη αιτήματος  του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας »   για την καταβολή έκτακτης επιχορήγησης,

22

«Μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου, Αντιδημάρχων  και  Δημοτικού Συμβούλου  στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies