«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

2/11/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 02/11/2021             ημέρα  της εβδομάδος  Τρίτη    και  ώρα από   10:00 π.μ.  έως   11:00 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών   καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  48ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

  

1

Έγκριση ή μη πρόσληψης ενός (1) ΥΕ εργατών φροντίδας αδέσποτων ζώων με δίμηνη σύμβαση για κατεπείγουσες ανάγκες

2

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Μαρίνας »  (2η κατάσταση δαπανών 2021)».

3

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Αρκοχωρίου  »  (2η κατάσταση δαπανών 2021».

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Στενημάχου »  (2η κατάσταση δαπανών 2021».

5

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της  Κοινότητας Νάουσας »  (6η κατάσταση δαπανών 2021)».

6

Έγκριση ή μη δαπανών επιχορηγούμενης από το ΥΠΠΟΑ δράσης «Κέντρο Τεκμηρίωσης Βιομηχανικής Κληρονομιάς ΕΡΙΑ – Ψηφιακός Μετασχηματισμός» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκμίσθωσης Δημοτικής Έκτασης του αγροκτήματος Μονοσπίτων με αριθμούς τεμαχίων  861 -85  του Δήμου Νάουσας

8

«Κατάρτιση όρων εκμίσθωσης των λημμάτων των συστάδων   19α, 20, 21α, 21β, 21γ, 59β, 59γ, 60α, 60β, 60γ, 61γ     του Δημοτικού Δάσους για το έτος 2021».

 

9

Έγκριση ή μη, της πρώτης (1ης) παράτασης 196 ημερών,  του χρόνου περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020 »

 

10

Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας και της Π.Κ.Μ.- Π.Ε. Ημαθίας για την εκτέλεση εργασιών ασφαλτόστρωσης αγροτικών δρόμων Δήμου Νάουσας

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies