Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/09/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την 27-09-2021       ημέρα  της εβδομάδος Δευτέρα   και  ώρα από  12:00  έως  13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  41ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

  

1

"Ματαίωση ή μη του διαγωνισμού της μελέτης με τίτλο «Μελέτη ολοκληρωμένης ανάπλασης στον αστικό ιστό της πόλης της Νάουσας"

2

5ο ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «  Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας» για την ομάδα  7 Ελαιόλαδο

3

Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας εκποίησης Δημοτικής Έκτασης τμήματος χερσολίβαδου 920 έκτασης 2.010,10 τ.μ.  και τμήματος του 1129 ΑΛΩΝΙΑ έκτασης 3.318,90  τ.μ. της Τ.Κ. Αγγελοχωρίου του Δήμου Νάουσας  

4

Έγκριση ή μη δαπανών προμήθειας αναμνηστικών δώρων εθιμοτυπίας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

5

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 6 – 12 Σεπτεμβρίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

6

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης αγώνα Διάθλου

7

Έγκριση δαπανών νέων παροχών φωτισμού οδών κ.λ.π. και έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής (Λούκαρης Κυριάκος)

8

Προμήθεια μηχανήματος πληρωμών μέσω πλαστικού χρήματος (POS) για το πωλητήριο αναμνηστικών στο κτήριο ΕΡΙΑ και υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης

9

Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Αποκατάσταση του εσωτερικού οδικού δικτύου στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Νάουσας", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 13/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

10

 
Έγκριση ή μη δαπανών δράσεων «Φεστιβάλ τρύγου Νάουσας» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

11

Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας  για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια».

12

Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies