«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15/9/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  15-09-2021       ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη  και  ώρα από  12:00  έως  13:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  40ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

1

«Έγκριση ή μη πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης 10.000  τ.μ. του Αγροκτήματος Αγγελοχωρίου  με αριθμό τεμαχίου 957Β και παλαιού κτιρίου  του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας  για   τέσσερα  (4)  χρόνια

2

Ορισμός  Πληρεξουσίου  Δικηγόρου  για  παράσταση  στον  Άρειο  Πάγο

3

Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού  για τον συνοπτικό Επαναληπτικό Διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης “Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας” Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4

Έγκριση ή μη 4ου Πρακτικού αξιολόγησης δικαιολογητικών και κατακύρωσης της Επιτροπής Διαγωνισμού  του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού προκηρύχθηκε για την «Προμήθεια γάλακτος ως είδος ατομικής προστασίας για το Δήμο Νάουσας και το Νομικό πρόσωπο ( Κ.Κ.Π.&Α ) και ειδών τροφίμων για το  Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δ. Νάουσας»  συνολικής αξίας 151.241,59 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α

5

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση 1ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση).

 

6

Έγκριση ή μη, 9ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- του συνολικού χρόνου περαίωσης, του έργου: «Κατασκευή Διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου»(με Α.Μ. 55/2018) 

7

 11η  Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος  Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Τ.Υ.)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

8

Καθορισμός αντιτίμου πώλησης αναμνηστικών-σουβενίρ στα σημεία πώλησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies