«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

27/08/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  31-08-2021       ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη  και  ώρα από  10:00 π.μ.  έως  11:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

          ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  39ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

1

Εισηγητική Έκθεση για την εκτέλεση του Προϋπολογισμού έτους 2021- Εξαμηνιαία έκθεση (1-1-2021 έως 30-6-2021)

2

Διαγραφή ή μη οφειλής από τον   Χ.Κ.  093/2021.

3

Έγκριση μελέτης «Συντήρηση πάρκων και χώρου πρασίνου 2021»

4

Οικονομική ενίσχυση σε Πολιτιστικό Σύλλογο  

5

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας για την δράση βύθισης φιαλών ξινόμαυρου οίνου στον ποταμό Αράπιτσα και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση ή μη δαπανών φιλοξενίας στο πλαίσιο του διεθνούς Αγώνα Μοτοσυκλετών «Rally Raid Tout Terrain Greece» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

Αποδοχή όρων και προϋποθέσεων έγκρισης επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την χρηματοδότηση του έργου με τίτλο: "Δημιουργία "ιστορικής διαδρομής" στην Ηρωική πόλη της Νάουσας» ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» (αρ. πρωτ. Απόφασης Ένταξης ΕΥΔΕ ΥΠΕΣ: 3126/28-4-2021, ΑΔΑ: Ρ3ΙΙ46ΜΤΛ6-ΕΘΛ).

8

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Νάουσας(4η κατάσταση δαπάνης)

9

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Λευκαδίων(4η κατάσταση δαπάνης)

10

Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Μονοσπίτων (3η κατάσταση δαπάνης)

11

Έγκριση 3ου  ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ" Προμήθεια εξοπλισμού φυτοτεχνικής συντήρησης (προμήθεια πολυμορφικού/πολυλειτουργικού οχήματος με παρελκόμενα για τις ανάγκες του Δήμου Νάουσας)"

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies