«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

20/08/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  25-08-2021       ημέρα  της εβδομάδος Τετάρτη  και  ώρα από  10:00  έως  11:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  37ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

 

1

 Έγκριση ή μη παροχής χρηματικών βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους δημότες

2

Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης ", Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

3

Αποστολή 1ου πρακτικού του επαναληπτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» για τον δικαιούχο  ", Α.Μ.: 26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 12 - 18Αυγούστου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων

5

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης μουσικής συναυλίας στις 12 Σεπτεμβρίου 2021 στο πλάιισο των εκδηλώσεων του καλοκαιριού και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

6

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (3η κατάσταση δαπάνης)

7

ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΠΟΣΟΥ 96.000 ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΔΡΙΑΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ "Ενεργειακή  αναβάθμιση  του  Κλειστού  (επιστεγασμένου)  Κολυμβητηρίου  Δήμου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies