«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

23/07/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  27-07-2021       ημέρα  της εβδομάδος Τρίτη  και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

              ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  32ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020

2

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων με την ΚΕΠΑ Δήμου Βέροιας του Φεστιβάλ Αιγών: Στους δρόμους του Αλέξανδρου» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

3

      Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας με τίτλο "Συμβουλευτικές υπηρεσίες για την    

       υλοποίηση της πράξης «Ανοικτό κέντρο εμπορίου Δήμου Νάουσας» για τον δικαιούχο  ", Α.Μ.:  

       26/2020, προϋπολογισμού 40.000,00€ (με Φ.Π.Α.)

4

Έγκριση 2ου Πρακτικού  Ανοικτού Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ »δια του συστήματος δημοπρασίας «επί μέρους ποσοστά έκπτωσης», σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν.4412/2016, για την ανάδειξη αναδόχου εκτελέσεως του έργου, προϋπολογισμού μελέτης 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.).

5

Έγκριση ή μη δαπάνης παραχώρησης δικαιώματος κινηματογραφικής προβολής στο Θερινό Δημοτικό Θέατρο Νάουσας το διάστημα 15-21 Ιουλίου 2021 και πληρωμή του μετά την εκκαθάριση των εισπράξεων των εκδοθέντων εισιτηρίων.

6

Έγκριση ή μη δαπανών έκδοσης βιβλίου που δημιουργήθηκε από τον κύκλο Σεμιναρίων Δημιουργικής Γραφής και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

7

Έγκριση ή μη του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΓΗ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ» , (με A.M.: 22/2019)

8

Έγκριση ή μη, 2ης παράτασης -με αναθεωρήσεις- της 2ης ''ενδεικτικής τμηματικής
προθεσμίας'' εργασιών, του έργου: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ», (ΑΡ. ΜΕΛ.: 47/2018- ΚΩΔ.
ΠΔΕ:2019ΕΠ00810043 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030983)

9

Έγκριση 3ου Πρακτικού ηλεκτρονικής κατακύρωσης δικαιολογητικών για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό «καθαρισμός κτιρίων του Δήμου Νάουσας για ένα έτος»

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies