«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

11/06/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην τακτική  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την  11-06-2021       , ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή   και  ώρα από  10 π .μ. έως  11 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  25ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

Έγκριση ή μη  1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου: «Συντήρηση και αποκατάσταση οδικού δικτύου Δήμου Η.Π. Νάουσας έτους 2020»  ,  ( Α.Μ.: 11/2020- Aναδόχου: ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε.)

2

Έγκριση ή μη  τροποποίησης – χρονικής παράτασης ισχύος της σύμβασης, μέχρι εξαντλήσεως του ποσού και με ανώτατη χρονική διάρκεια παράτασης τους έξι (6) μήνες από την ημερομηνία λήξης αυτής (ημ/νία λήξης: 18-06-2021), για τις  “ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ”

3

Έγκριση ή μη προμήθειας ηλεκτροδίου χλωρίου για τις ανάγκες του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Νάουσας και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

4

Έγκριση ή μη πρόσληψης  συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης, για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55 έως 67 ετών μέσω της με αρ. πρωτ. 42119/15-7-2020 Δημόσιας Πρόσκλησης ΟΑΕΔ.

5

 Έγκριση ή μη πρόσληψης εποχιακού προσωπικού για κατεπείγουσες ανάγκες - Τρεις (3) εργάτες πυρασφάλειας ΥΕ με σύμβαση έως τέσσερις (4) μήνες

6

«Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας Πολυπλατάνου» (2η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.011)

7

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας  Μονοσπίτων (1η κατάσταση δαπάνης)

8

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας  Λευκαδίων  (2η κατάσταση δαπάνης)

9

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας  Επισκοπής  (1η κατάσταση δαπάνης)

10

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Ροδοχωρίου   (2η κατάσταση δαπάνης)

11

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας  Χαρίεσσας  (1η κατάσταση δαπάνης)

12

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή Κοινότητας Αγγελοχωρίου   (2η κατάσταση δαπάνης)

13

Έγκριση ή μη Οικονομικής ενίσχυσης σε Αθλητικό Σύλλογο  (Γ.Ε.Ν.)

14

Έγκριση ή μη δαπάνης προμήθειας σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης

15

Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και του Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Παύλου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους».

16

6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - εισήγηση προς Οικονομική Επιτροπή

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

 

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies