Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

26/11/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου) στην έκτακτη (λόγω του κατεπείγοντος για την έγκαιρη λήψη απόφασης) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας η οποία θα διεξαχθεί  την 26/11/2021,   ημέρα  της εβδομάδος  Παρασκευή   και  ώρα από  10:00 π.μ.  έως   11:00 π.μ.   για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α), –  «κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» και την με αριθμό 6947/24-09-2021 εγκύκλιο  του Υπουργείου Εσωτερικών  καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ  53ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

  

1

15  15η   Αναμόρφωση   Τεχνικού  Προγράμματος  - Προϋπολογισμού έτους  2021  Δήμου Η.Π. Νάουσας-

       εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

2

16  16η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2021 (Ο.Υ.) - εισήγηση στο

      Δημοτικό Συμβούλιο

 

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies