«Πρόσκληση έκτακτης σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής »

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/07/2021

Καλείστε να προσέλθετε σε δια περιφοράς (μέσω τηλεφώνου), έκτακτη  συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας που θα διεξαχθεί  την   19-7-2021       , ημέρα   Δευτέρα   και  ώρα από   13:00   μ .μ. έως 13:30    μ.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα  της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς επίσης τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18 και ισχύει σήμερα.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ: Επείγει η έγκαιρη πληρωμή προστίμου προς ΕΦΚΑ  προκειμένου ο Δήμος να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα η οποία είναι  απαραίτητη για εκταμίευση ποσών για έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη.

             ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 30ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ       

1

8η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021(Ο.Υ.)– εισήγηση στο  Δημοτικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Καραγιαννίδης Αντώνιος

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies