ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 49ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

9/11/2021

  

1

"Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ", Α.Μ.: 13/2021, προϋπολογισμού 800.000,00€ (με Φ.Π.Α.)"

2

Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δήμου Νάουσας»,

(ΑΡ.ΜΕΛ.: 04/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000)

3

Συγκρότηση ‘’Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους’’ του έργου: «Ανάπλαση πλατείας στην Τ.Κ. Κοπανού Δήμου Νάουσας»,

(ΑΡ.ΜΕΛ.: 04/2015 (επικαιροποίηση 2020) - ΚΩΔ. ΣΑΕ: 2017ΣΕΟ8210000

4

Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή της Κοινότητας  Μονοσπίτων» (4η κατάσταση δαπανών 2021 – ΚΑΕ 80.8251.007 )

5

Έγκριση ή μη διαγραφής προσαυξήσεων  οφειλών .

6

Έγκριση ή μη διαγραφής  οφειλών – Διόρθωση καρτέλας οφειλετών Κ.Π. & Κ.Α.

7

Έγκριση ή μη της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής  στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και Φ.Ο.Π.  από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη  Κυριάκου.

8

"Έγκριση και προσωρινή παραλαβή ή μη  τμηματικών μελετών της μελέτης με τίτλο ‘Μελέτη κατασκευής νέας γέφυρα ποταμού ‘Αράπιτσα’ στη θέση ‘Νοσοκομείο’ πόλης Νάουσας’"

9

Έγκριση της υπηρεσίας "ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ  ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ" και των εγγράφων της σύμβασης (μελέτη - παρ. 7 του άρθρου 54 του Ν. 4412/2016), την επιλογή του τρόπου εκτέλεσης και του κριτηρίου ανάθεσης, τον καθορισμό των όρων της διακήρυξης του διαγωνισμού (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010).

10

Συγκρότηση γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης δημόσιας σύμβασης, για την  πολυετή σύμβαση υπηρεσιών με ανοικτή διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ «Εργασίες κατασκευής μνημείων τριετούς ταφής πόλης Νάουσας»

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies