ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 8ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (24/02/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

  

 

 

 

 

1

51

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  8/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ή μη

συζήτησης προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 8ης  / 24-02-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση του παρακάτω θέματος  της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & αναθεώρησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ KATA ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την συζήτηση του  προ ημερήσιας διάταξης θέματος: Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας φύλαξης για την τέλεση του δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» στο  πλαίσιο των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2022» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

Ναι ψήφισαν τα έξι (6) μέλη, ως εξής: Μπαλτατζίδου Θ., Αδαμίδης Π., Τασιώνας Γ., Θανασούλης Δ., Βασιλειάδης Χρ., Βαλσαμίδης Στ.

Οι κ.κ. Λακηνάνος και τσέλιος ψήφισαν ΟΧΙ με  κοινή τοποθέτηση, η οποία έχει ως εξής; Με δεδομένο ότι καταψηφίσαμε στο Δ.Σ. την πρόταση για την τέλεση του εθίμου για τους λόγους τους οποίους και αναφέραμε, καταψηφίζουμε και την συζήτηση του παραπάνω προ ημερήσιας διάταξης θέματος.

 

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ  ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

                 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

52

«Έγκριση ή μη δαπάνης υπηρεσίας φύλαξης για την τέλεση του δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» στο  πλαίσιο των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2022» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης».

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Την έγκριση της δαπάνης και την εξειδίκευση της πίστωσης  ποσού 7.000,00  ευρώ (με Φ.Π.Α.) για την υπηρεσία φύλαξης για την τέλεση του δρώμενου «Γενίτσαροι και Μπούλες» στο πλαίσιο των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2022»   σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.006(Διοργάνωση εκδηλώσεων Αποκριάς 2022) για την διοργάνωση των δράσεων «Νάουσα-Αποκριά 2022».

 

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

 

53

Έγκριση της 1ης Υποχρεωτικής Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού & αναθεώρησης του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.) και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

 

Συντάσσει την 1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση Προϋπολογισμού & την αναθεώρηση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους  2022 (Ο.Υ.), όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα και στον συνημμένο Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονομικών Αποτελεσμάτων Δήμων & Ν.Π.Δ.Δ., σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης.

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies