ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 5ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (28/01/2022)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

18

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,

(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), ως προς τη χορήγηση 4ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  4η  παράταση του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών με αναθεώρηση, -κατά  (93) ενενήντα τρείς ημέρες,  ήτοι έως και  19-3-2022 (από 16-12-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της υπόψη 423/2021 Απόφασης Ο.Ε. και υπολογιζόμενη από 17-12-2021) του έργου  με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ''ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ'' ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗΣ»,(με ΚΩΔ.MIS: 5030983, Προϋπολογισμού:785.000,00 €), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

Εγκρίνει το  σχέδιο  του κατά α/α: 7ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου(6η τροπ/ση του αρχικού).

2

19

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 -ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 3ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  3η παράταση -με αναθεωρήσεις- της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»,   (με ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978)», κατά (90) ενενήντα ημερολογιακές ημέρες, δηλ. έως και 10-03-2022  (από 10-12-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της υπ’ αρ. 419/2021 Απόφασης  Ο.Ε.), για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 28-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 29-05-2021 έως και 10-03-2022(+90 ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας ), όπου και το πέρας του έργου,

Β. καθώς και του σχεδίου του κατά α/α: 6ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (5η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

3

20

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου γυμνασίου Κοπανού», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810028 -ΚΩΔ.ΟΠΣ: 5030986), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την   2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου κατά (61) εξήντα μία  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 13-02-2022 (από 14-12-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της υπ’ αρ. 366/2021 Απόφασης  Ο.Ε) για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 16-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-05-212021 έως και 13-08-2021

► Λοιπές εργασίες : από 14-08-2021 έως και 13-02-2022 όπου και το νέο πέρας του έργου (+ 61 ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας),

 

καθώς και το σχέδιο του κατά α/α: 5ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (5η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την αρμόδια Υπηρεσία .

4

21

Έγκριση Πάγιας διαταγής πορείας για το υπ αριθμ όχημα του Δήμου ΚΗΙ 4083

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

         Εγκρίνει τις έκτακτες μετακινήσεις εκτός ορίων νομού του υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αριθμό πινακίδας ΚΗΙ-4083 έως 31-12-2022, για τις ανάγκες του συνεργείου του Δήμου Νάουσας (μεταφορά ανταλλακτικών, αναλώσιμα ή εργαλεία συνεργείου, μετάβαση σε οχήματα του δήμου για έλεγχο ή επισκευή, σε συνεργαζόμενα μηχανουργεία ή επιχειρήσεις που έχουν σχέση με το συνεργείο του δήμου, σε ΧΥΤΑ, ΚΤΕΟ ,στο όμορο δήμο της Βέροιας, της Σκύδρας και της Έδεσσας, ή σε άλλους υπηρεσιακούς σκοπούς που αφορούν το Η/Μ τμήμα,  καθώς και την οδηγήσή του  και από τον υπάλληλο του Δήμου Νάουσας Βοργιατζίδη Αλέξανδρο, με ειδικότητα μηχανοτεχνίτη οχημάτων, για τις ανάγκες του συνεργείου του δήμου Νάουσας.

5

22

Αποδοχή ή μη δωρεάς

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την αποδοχή της δωρεάς  από τον Δήμαρχο Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαο ενός χέρσου αγροτεμάχιου εμβαδού δύο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων  ( 2.000  τ.μ.) , σύμφωνα με τον τίτλο κτήσης, και 1.944,58 τ.μ., σύμφωνα με την πιο πρόσφατη εμβαδομέτρηση του που βρίσκεται στην εκτός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και εντός ζώνης 500 μ. από τα όρια του οικισμού, αγροτική περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας της Περιφερικής Ενότητας Ημαθίας και στη ειδικότερη θέση « ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ή ΜΝΗΜΑΤΑ » όπως αυτό απεικονίζεται με τα στοιχεία 1-2-3-4-5-6-7-8-9-1 στο από Νοέμβριο του 2021 τοπογραφικό διάγραμμα αγρού, του τοπογράφου μηχανικού Τ.Ε. Κωνσταντίνου Σουρλάμτα.

6

23

Έγκριση ή μη 11ης παράτασης με αναθεωρήσεις του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου: «Κατασκευή διαβάσεων στην Τ.Κ. Άνω Ζερβοχωρίου» με (Α.Μ. 55/2018) κατά σαράντα πέντε  (45) ημερολογιακές ημέρες

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

      Εγκρίνει την   11η παράταση του συνολικού χρόνου περαίωσης του έργου -με αναθεωρήσεις -, κατά (45) σαράντα πέντε  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. μέχρι και τις 02/03/2022  & του Σχεδίου του κατά α/α: 12ου Χρονοδ/τος Κατασκευής του έργου (11η τροποποίηση του αρχικού),  για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσας και χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.    

7

24

Έγκριση ή μη της 1/2022 απόφασης του Ν. Π. του Δήμου για την « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ (στις     καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει την  1/2022 απόφαση  του Ν. Π. του Δήμου με την επωνυμία Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης του Δήμου Νάουσας η οποία έλαβε ΑΔΑ ΩΖ38ΟΚ –ΗΓ6      και  αφορά  την « 1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού του Κ.Κ.Π.& Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας  οικονομικού έτους 2022 »

8

25

Έγκριση ή μη, της 1ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «'ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020»,  κατά (2) δύο μήνες - με αναθεωρήσεις - (Αρ. Μελ. 11/2020). Ανάδοχος:  "ΟΔΟ-ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ Α.Τ.Ε."

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

  Εγκρίνει  την 1η παράτασης της συνολικής προθεσμίας    

   περάτωσης (με αναθεώρηση) του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ -  

  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π.  

 ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020»,  κατά (2) δύο μήνες ,ήτοι έως

 18/03/2022, επειδή  δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου

  και διότι κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου

  προκλήθηκαν επιπλέον φθορές στο οδικό δίκτυο του Δήμου

  Η.Π. Νάουσας οι οποίες θα πρέπει να αποκατασταθούν.

9

26

Έγκριση ή μη,  Πρωτοκόλλου Οριστικής  Παραλαβής  του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ»)» που εκτελέστηκαν από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Εγκρίνει το πρωτόκολλο της  Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΕΚΕΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΑΡΙΝΑΣ (ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ «ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ» Αρ. Μελέτης 65/2017, Κ.Α.Ε. : 12.30.7333.024 που εκτελέστηκε από την ανάδοχο : ΡΩΣΣΙΟΥ Κ. ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Πολιτ. Μηχ/κό-ΕΔΕ, επειδή:Από άποψη ποιότητας  και ακεραιότητας  των εργασιών-κατασκευών στην πάροδο του χρόνου, αυτές έχουν καλώς..

 

10

27

Τακτοποίηση ή μη βεβαιωμένων τελών στους χρηματικούς καταλόγους Δήμου Νάουσας Δ.Ε. Ανθεμίων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη διαγραφή  των οφειλών και των προσαυξήσεων από τους χρηματικούς καταλόγους  των υπόχρεων,  ως εξής:

                 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

α/α

ΕΠΩΝΥΜΟ

ΟΝΟΜΑ

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

ΠΟΣΟ

ΑΙΤΙΑ ΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Χ.Κ

1

Ν.

Ε.

Ν.

80,00

ΔΕΝ ΑΡΔΕΥΣΕ ΤΟ ΑΓΡ/ΧΙΟ (ΑΛΩΝΙΑ)

 

142/2020

2

Ν.

Ε.

Ν.

6,84

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

142/2020

3

Ι.

Λ.

Α.

280,00

ΔΕΝ ΑΡΔΕΥΣΕ ΤΟ ΑΓΡ/ΧΙΟ ΜΕ ΑΡ.87 (ΓΑΛΛΙΚΑ) 14 ΣΤΡ., ΛΟΓΩ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

144/2021

4

Ι.

Λ.

Α.

2,00

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

144/2021

5

Τ.

Μ.

Θ.

100,00

ΔΕΝ ΑΡΔΕΥΣΕ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

144/2021

6

Τ.

Μ.

Θ.

0,71

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ

144/2021

11

28

«Έγκριση 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών  της υπηρεσίας «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Νάουσας» περί ματαίωσης της διαδικασίας»

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ(στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Τη ματαίωση της διαδικασίας, για την ανάδειξη μειοδότη για την υπηρεσία «Εκπόνηση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (ΣΦΗΟ) στο Δήμο Νάουσας»  σύμφωνα με το άρθρο 3.5 της διακήρυξης λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης και  την επανάληψη του διαγωνισμού με τους ίδιους όρους.

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies