ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

52η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2022 (25/11/2022)

 

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

523

Έγκριση ή μη για  ήσσονος αξίας τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1700/10-2-2021 σύμβασης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης diesel –βενζίνη αμόλυβδη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

 

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1700/10-2-2021 σύμβασης που αφορά στην προμήθεια πετρελαίου κίνησης diesel –βενζίνη αμόλυβδη του Δήμου Νάουσας με τον προμηθευτή Γιαννακοβίτη Νικόλαο του Δημητρίου,  χωρίς νέα  διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης , με αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης κατά 41.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% χωρίς να μεταβάλλεται η συνολική φύση της σύμβασης. Η αύξηση αφορά στους  Κ.Α.  ως εξής:

Κ.Α.35.6641 αύξηση του συμβατικού ποσού (το οποίο ανέρχονταν σε 31.287,00 €) κατά 4.500,00 €

Κ.Α.35.6411 αύξηση του συμβατικού ποσού (το οποίο ανέρχονταν σε 15.871,00 €) κατά 4.500,00€

Κ.Α.20.6641 αύξηση του συμβατικού ποσού (το οποίο ανέρχονταν σε 306.130,00 €) κατά 26.000,00€

Κ.Α.20.6411 αύξηση του συμβατικού ποσού (το οποίο ανέρχονταν σε 15.360,00 €) κατά 6.000,00€

Σύνολο αύξησης του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 41.000,00€

               Με την  τροποποίηση επέρχεται αύξηση του συμβατικού τιμήματος κατά ποσοστό έως 6,588%.

α/α

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

522

Έγκριση ή μη του κατεπείγοντος της  52ης/2022 Συνεδρίασης  Οικονομικής Επιτροπής και έγκριση ή μη συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 52ης  /25-11-2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση των παρακάτω θεμάτων   της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

2

524

 Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ Α.Ε. για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ. 1084/29-6-2022.

 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους

Εγκρίνει την προγραμματική σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και του ΚΤΕΛ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΕ για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1084/29-6-2022 με τους παρακάτω όρους που ακολουθούν.

 

3

525

Εγκριση προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και της ΔΕΥΑ ΝΑΟΥΣΑΣ  για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ πρωτ. 1084/29-6-2022

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ στις καταμετρηθείσες ψήφους.

Εγκρίνει την προγραμματική σύμβασης μεταξύ του Δήμου Νάουσας ως φορέας υλοποίησης και της ΔΕΥΑ Νάουσας  για την πράξη «Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου Νάουσας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 1084/29-6-2022 με τους παρακάτω όρους που ακολουθούν

 

Η  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μπαλτατζίδου Θεοδώρα

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies