ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 50ης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (12/11/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

12/11/2021

 

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

444

Έγκριση  ή μη, για το κατεπείγον της Συνεδρίασης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το κατεπείγον της αριθμ. 50 /12-11-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και τη συζήτηση του παρακάτω θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας

 

2

445

Λήψη απόφασης για ορισμό πληρεξούσιου δικηγόρου, και υποστήριξη των κατηγοριών, σε ποινική δίκη που έχει προσδιοριστεί να εκδικαστεί ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Βέροιας, κατά την

δικάσιμο της 16-11-2021, σε βάρος  των, α) Νικολάου Κουτσογιάννη του Αντωνίου και β) Ευάγγελου

Βαρταλάμη, οι οποίοι κατηγορούνται, ο πρώτος για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση σε βάρος των

συμφερόντων του Δήμου Νάουσας και προς όφελος τρίτου, και ο δεύτερος για ηθική αυτουργία στο

προαναφερόμενο αδίκημα.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

 Την παράσταση του Δήμου Νάουσας στο Τριμελές  Πλημμελειοδικείο Βέροιας την 16-11-2021,  ή σε κάθε μετ΄ αναβολή δικάσιμο βάσει και της από 9-11-2021 ενημέρωσης του δικηγόρου του Δήμου Νάουσας με πάγια αντιμισθία κ. Ταξιάρχη Κωστή και αφορά  στην ποινική υπόθεση κατά α) Νικολάου Κουτσογιάννη του Αντωνίου και β) Ευάγγελου Βαρταλάμη, οι οποίοι κατηγορούνται, ο πρώτος για παράβαση καθήκοντος κατ’εξακολούθηση σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου Νάουσας και προς όφελος τρίτου, με την ιδιότητα που κατείχε ως δήμαρχος, και ο δεύτερος για ηθική αυτουργία στο προαναφερόμενο αδίκημα.

Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο για την παράσταση για τον Δήμο Νάουσας  στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βέροιας την 16-11-2021 ή σε κάθε μετ΄αναβολή δικάσιμο, τον κ. Αθανάσιο Μπρούγκα του Δημητρίου , με αριθμ.  μητρώου    129   Δ.Σ. Βεροίας, κάτοικο Βέροιας , λόγω εξειδικευμένων γνώσεων  και εμπειρίας    σε ποινικές υποθέσεις.

Η αμοιβή του ως άνω πληρεξούσιου δικηγόρου  για την ανάθεση της συγκεκριμένης εργασίας καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, άρθρο 166) για τον προσδιορισμό των ελαχίστων αμοιβών των Δικηγόρων και θα βαρύνει τον ΚΑ Κ.Α.02.00.6111  του Προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας έτους 2021

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies