ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 46ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (19/10/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19/10/2021

 

 

α/α

α/α

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

416

Έγκριση ή μη δαπανών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28ΗΣΟκτωβρίου2021 και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση της δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης ποσού 750,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6443.011 (Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών των Δημοτικών και Τοπικών κοινοτήτων) για τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την ΕΠΕΤΕΙΟ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

417

"Κατάρτιση όρων διαγωνισμού του έργου "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.), έγκριση τευχών δημοπράτησης, έγκριση της, με αρ. 14/2021, μελέτης της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν. και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού."

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  υπ αριθμ  14/2021, μελέτη της Δ.Τ.Υ.Δ.Ν.  για το έργο  "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας",  προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.), και    τα τεύχη δημοπράτησης του έργου, όπως αυτά συντάχθηκαν από την Τ.Υ. του Δήμου 

Συγκροτεί την επιτροπή του παραπάνω διαγωνισμού και  ορίζει τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά,

Καταρτίζει  τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου με τίτλο "Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειου χώρου Δ. Νάουσας", με  Α.Μ.: 14/2021, προϋπολογισμού 258.989,20€ (με Φ.Π.Α.)»

2

418

Απόδοση λογαριασμού πάγιας προκαταβολής Κοινότητας Γιαννακοχωρίου 2020 – Απαλλαγή υπολόγου

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  απόδοση  λογαριασμού  της πάγιας προκαταβολής της Κοινότητας Γιαννακοχωρίου του  υπολόγου Προέδρου κ. Θεοδοσιάδης Θεόδωρου του Αθανασίου, ποσού 2.000 €,      για  το  έτος  2020  

Εγκρίνει την  απαλλαγή  του παραπάνω προέδρου από υπόλογο πάγιας προκαταβολής έτους 2020. 

3

419

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ -έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας», (με ΚΩΔ.ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027-ΚΩΔ.ΟΠΣ:5030978), ως προς τη χορήγηση 2ης Παράτασης του συνολικού συμβατικού χρόνου περάτωσης των εργασιών (με αναθεώρηση)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΙ  την  2η παράταση -με αναθεωρήσεις- της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών, έπειτα από Διατύπωση Θετικής γνώμης της Ε.Υ.Δ-Π.Κ.Μ.- για την Τροποποίηση της Νομικής Δέσμευσης της πράξης με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Θεάτρου - Πολιτιστικού Κέντρου Νάουσας»,   (Αρ. Μελ.: 44/2018- ΚΩΔ. ΠΔΕ: 2019ΕΠ00810027 - ΚΩΔ. ΟΠΣ: 5030978)», κατά (106) εκατόν έξι  ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και επειδή δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου .

Συγκεκριμένα εγκρίνει:

Α. 2η Παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης (με αναθεώρηση) του έργου κατά (106) εκατόν έξι  ημερολογιακές ημέρες , δηλ. έως και 10-12-2021 (από 26-08-2021 που ισχύει σήμερα  βάσει της Σύμβασης)

Δηλ θα προκύπτει το εξής χρονοδ/μμα συνοπτικά:

►1η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-12-2020 έως και 31-03-2021

►2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 17-02-2021 έως και 28-05-2021

►3η ενδεικτική τμηματική προθεσμία: από 29-05-2021 έως και 10-12-2021(+106 ημέρες από το προηγούμενο συνολικό πέρας ), όπου και το πέρας του έργου,

Β. καθώς και του σχεδίου του κατά α/α: 5ου ΧΡΟΝΟΔ/ΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ του έργου (4η τροπ/ση του αρχικού), όπως αυτό συντάχθηκε από την Υπηρεσία μας.

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies