ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 43ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (08/10/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

8/10/2021

 

α/α

α/α

ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

399

Έγκριση ή μη έκτακτης μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την  έκτακτη εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου στην Αθήνα    από Νάουσα - Αθήνα την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου  2021 και επιστροφή από Αθήνα – Νάουσα την Πέμπτη  7 Οκτωβρίου   για υπηρεσιακούς λόγους.

Αναλυτικά: ο Δήμαρχος Νάουσας μετέβη  την Τετάρτη 6 Οκτωβρίου 2021 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου συναντήθηκε με τον Υφυπουργό Οικονομικών αρμόδιο για τη φορολογική πολιτική και δημόσια περιουσία κ. Βεσυρόπουλο, ενώ την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2021 μετέβη στο Υπουργείο Εσωτερικών, όπου συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ. Πέτσα.

γκρίνει συνολική δαπάνη ημερήσιας αποζημίωσης ύψους 80,00€ ,

-Εγκρίνει δαπάνη διανυκτέρευσης ύψους   96,00 €,

-Εγκρίνει δαπάνη εξόδων κίνησης   158,34 €

-Εγκρίνει τη δαπάνη εξόδων διοδίων 60,00 €

-Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 394,34 €, για τον παραπάνω σκοπό, η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2021 (Κ.Α.Ε. 02.00.6421 «Οδοιπορικά Έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών»).

α/α

α/α

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

400

Έγκριση της απόδοσης λογαριασμού δαπάνης εντάλματος προπληρωμής στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. για ηλεκτρικές παροχές και ΦΟΠ από τον υπάλληλο του Δήμου Λούκαρη Κυριάκο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1.Εξειδικεύει την εγγεγραμμένη πίστωση  συνολικού ποσού    5.875,93 € στον ΚΑ 02.20.6277.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.» όπου υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση

2.Εγκρίνει την έκδοση ενός (1) εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού  5.875,93 € σε βάρος του  ΚΑ 02.20.6277.004 του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2021 με τίτλο «δαπάνες για νέες παροχές φωτισμού οδών πλατειών κ.λ.π.»  στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Λούκαρη Κυριάκου,  διότι η πληρωμή της δαπάνης είναι αδύνατη με τακτικό ένταλμα γιατί η ΔΕΔΔΗΕ απαιτεί την «προπληρωμή-κατάθεση» των χρημάτων σε τραπεζικό λογαριασμό και έπειτα εκδίδει το σχετικό τιμολόγιο.

  3. Ο παραπάνω υπάλληλος υποχρεούνται να αποδώσει στο Δήμο τον απαιτούμενο λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο χρηματικό ποσό, έως  07/01/2022.                                  

2

401

Καθορισμός των όρων διακήρυξης με φανερή προφορική πλειοδοτική  δημοπρασία,  εκμίσθωσης για 5 έτη δημοτικών  εκτάσεων της Τ.Κ. Μονοσπίτων του Δήμου Νάουσας  για   καλλιέργεια μονοετών φυτών (αγροτεμ. 861 στρέμματα 143,50, αγροτεμ. 85 στρέμματα 60)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

  Την διενέργεια  φανερής  πλειοδοτικής δημοπρασίας με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για πέντε  (5) έτη,  τμήματος του αγροτεμαχίου 861 έκτασης 143,50 στρεμμάτων  και του αγροτεμαχίου 85 έκτασης 60,00 στρεμμάτων της Τοπικής Κοινότητας Μονοσπίτων  , για καλλιέργεια μονοετών φυτών

3

402

13η Αναμόρφωση Τεχνικού Προγράμματος Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (ΤΥ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Συντάσσει την 13η Αναμόρφωση του  Τεχνικού Προγράμματος του Προϋπολογισμού έτους  2021 (Τ.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

4

403

14η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού Δήμου Νάουσας έτους 2021 (ΟΥ)- εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ (στις καταμετρηθείσες ψήφους)

Συντάσσει την 14η Αναμόρφωση του   Προϋπολογισμού έτους  2021 (Ο.Υ.)  του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας όπως εμφανίζεται στον ανωτέρω πίνακα, σύμφωνα με την   εισήγηση της Υπηρεσίας,   και εισηγείται την απόφαση αυτή στο Δημοτικό Συμβούλιο Ηρ. Πόλης Νάουσας προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΜΠΑΛΤΑΤΖΙΔΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies