ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 29ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (13/07/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

13/07/2021

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

282

Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ 23 παρ. 3 του Ν. 4674/2020

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακίνηση  του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΙ - 4071του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη την 14-7-2021 για μεταφορά προσωπικού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Συνάντηση  με στελέχη της Περιφέρειας για τον Περιφερειακό δρόμο.

 

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

283

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του ορεινού Αγώνα Δρόμου «3ο Νάουσα – Βέρμιο Trail» και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 Την έγκριση της δαπάνης και την  κατανομή της εξιδεικευμένης πίστωσης ποσού 1.984,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) για την συνδιοργάνωση του ορεινού αγώνα δρόμου «3ο Νάουσα – Βέρμιο Trail».

2

284

Έγκριση ή μη δαπάνης συνδιοργάνωσης του  8ου Θερινού Τουρνουά μπάσκετ και εξειδίκευση της εγγεγραμμένης πίστωσης.

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση της δαπάνης και την   εξειδίκευση  πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6471.014 (Διοργάνωση Αθλητικών Εκδηλώσεων) για  τις δαπάνες της  συνδιοργάνωσης του 8ου Θερινού Τουρνουά μπάσκετ του Δήμου

3

285

Ορισμός  Επιτροπής Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών’’ του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (ΑΡ.ΜΕΛ.:15/2018)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Συγκροτεί  την Επιτροπή  Παραλαβής και Ελέγχου Ποιότητας Υλικών του έργου «Ανάπλαση παιδικών χαρών Τοπικών Κοινοτήτων Δήμου Νάουσας», (ΑΡ.ΜΕΛ.:15/2018), αποτελούμενη από τους κάτωθι τεχνικούς υπαλλήλους της υπηρεσίας:     

1.     Νίκου Δήμητρα, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, επιβλέπουσα του έργου

2.     Παπαστόϊκα Ιωάννη, ΠΕ Αγρ. Τοπογράφο Μηχανικό, υπάλληλο Τ.Υ. του Δήμου Η.Π. Νάουσας.

4

286

Έγκριση 1ου Πρακτικού του έργου "Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει το από 08-07-2021  1ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στο έργο:  "Αρχιτεκτονικός φωτισμός σε σημεία ενδιαφέροντος πόλης Νάουσας", Α.Μ.: 24/2020, προϋπολογισμού 195.000,00€ (με Φ.Π.Α.).

Κηρύσσει  προσωρινό   ανάδοχο του έργου «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΕ ΣΗΜΕΙΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ»  τον μειοδότη Κ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 40% , γιατί η προσφορά του  είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

5

287

Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού Δήμου Ηρ. Πόλης Νάουσας έτους 2022.

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Α. Εγκρίνει τον προγραμματισμό των προσλήψεων του έτους 2022, για την  πρόσληψη τακτικού προσωπικού, ανά κατηγορία εκπαίδευσης, Κλάδο/Ειδικότητα και Εργασιακή Σχέση με σειρά προτεραιότητας ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ (ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ)

ΤΕ Μηχανικών Γεωπληροφορικής -  Τοπογραφίας

2

ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών

1

ΠΕ Διοικητικού (με πτυχίο Νομικής)

1

ΤΕ Πληροφορικής

1

ΔΕ Διοικητικού

2

ΔΕ Οδηγών Αυτοκινήτων  .

1

ΣΥΝΟΛΟ

8

Β. Οι ανωτέρω προσλήψεις μόνιμου προσωπικού καθώς και οι λόγοι για τους οποίους οι συγκεκριμένοι κλάδοι/ειδικότητες κρίνονται απαραίτητες για την Υπηρεσία, αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας

Γ. Για την  δαπάνη  πρόσληψης του ανωτέρω προσωπικού  θα προβλεφτούν  οι αναγκαίες πιστώσεις   σύμφωνα με την  από 8-7-2021 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας με την εγγραφή σχετικών πιστώσεων στους κατωτέρω Κ.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies