ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΘΕΜΑΤΩΝ 27ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2021 (29/06/2021)

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

29/06/2021

Α/Α

Α/Α

ΘΕΜΑΤΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

1

265

 Έγκριση μετακίνησης του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικόλαου και του Αντιδημάρχου κ. Αδαμίδη Παύλου για υπηρεσιακούς λόγους

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την  εκτός έδρας  μετακίνηση του Δημάρχου Νάουσας κ. Καρανικόλα Νικολάου και του Αντιδημάρχου  κ. Αδαμίδη Παύλου  στην Κόρινθο  οδικώς με  Ι.Χ. αυτοκίνητο από Νάουσα- Κόρινθο την Παρασκευή 02 Ιουλίου  2021, όπως και από Κόρινθο- Νάουσα την Κυριακή 04 Ιουλίου  2021,  για υπηρεσιακούς λόγους  και συγκεκριμένα για συμμετοχή στο Επιστημονικό Συνέδριο για Αιρετούς, Τεχνοκράτες & Στελέχη Οικονομικής Διοίκησης ΟΤΑ με τίτλο «Αναπτυξιακή Χρηματοδοτική Πολιτική & Δημοσιονομικός Έλεγχος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση», το οποίο θα πραγματοποιηθεί κατά τις ημέρες 2-07-2021 έως 4-07-2021 στην Κόρινθο.

2

266

«Έγκριση ή μη τροποποίησης σύμβασης – χρονική παράταση ισχύος για την παροχή υπηρεσίας  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ»

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

   Εγκρίνει την τροποποίηση της υπ΄αρ. 6081/21-04-2021 σύμβασης του Δήμου Ηρωικής Πόλης Νάουσας με τον πάροχο  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο OTE Α.Ε., με έδρα στην Λ. Κηφισίας 99, Μαρούσι Αθήνα  , για τις  υπηρεσίες:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΝΑΟΥΣΑΣ», χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, η οποία συνίσταται στη χρονική της παράταση , για διάστημα έως τριάντα  (30) ημέρες  από την ημερομηνία λήξης αυτής, (ημ/νία λήξης σύμβασης: 30-06-2021),  χωρίς καμία τροποποίηση των λοιπών όρων της αρχικής σύμβασης, χωρίς υπέρβαση στο οικονομικό και φυσικό αντικείμενο που αφορά στην σύμβαση.

    Με την παρούσα, δεν αλλάζει το συμβατικό τίμημα της σύμβαση

3

267

      «Έγκριση κίνησης αυτοκινήτου εκτός            

      ορίου Νομού σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.23 παρ.3 του Ν.4674/2020».

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την έκτακτη εκτός έδρας και ορίων Π.Ε. μετακίνηση  του επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΥ-7385 του Δήμου Ηρ. Π. Νάουσας  στην Θεσσαλονίκη την 24/06/2021 για μεταφορά προσωπικού στο Β’ πειθαρχικό συμβούλιο της Π.Κ.Μ. και επάνοδο στη Νάουσα την ίδια ημέρα 24/06/2021

4

268

«Έγκριση 1ου πρακτικού  διαγωνισμού του έργου «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Νάουσας»

 

                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

       Εγκρίνει το υπ’ αρ. 9803/25-06-2021  1ο  πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού   για τη διενέργεια του

 Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που αφορά στο έργο:  "Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού

 Γυμναστηρίου Νάουσας", Α.Μ.: 1/2020, προϋπολογισμού 704.623,92€ (με Φ.Π.Α.)

Κηρύσσει  προσωρινό   ανάδοχο του έργου «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ»,  τον μειοδότη Κ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΑΤΕ δ.τ. ΠΙΛΑΓΑΣ ΑΤΕ με μέση έκπτωση 42,66% , γιατί η προσφορά του είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies