ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ ΟΞΙΑΣ, ΠΕΥΚΗΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

Την 17η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία των λημμάτων του Δημοτικού Δάσους ως εξής:

 1. 60α, 60β, 60γ                 με λήμμα               1980 κ.μ. ξυλεία οξυάς, πεύκης
 2. 59β, 59γ με λήμμα               1780 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός, πεύκης, καστανιάς
 3. 7α, 7β                                 με λήμμα               1790 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός
 4. 24α, 24β με λήμμα               1460 κ.μ. ξυλεία οξυάς
 5. 37, 38α                                 με λήμμα               1250 κ.μ. ξυλεία οξυάς, δρυός

1η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 60α, 60β, 60γ

·         για τη ξυλεία οξυάς, το ποσό των

·         28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·         για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

2η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 59β, 59γ,

·         για τη ξυλεία οξυάς, δρυός, το ποσό των

·         28 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

·         31 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

·         58€ ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

·         15 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         25 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία καστανιάς, το ποσό των

·         18 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·         58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 2,0μ και άνω

·          

3η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 7α (860κ.μ.), 7β (930κ.μ.)

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός κλπ το ποσό των

29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

57 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

·          

·          

·          

4η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 24α (760κ.μ.), 24β (700κ.μ.),

για τη ξυλεία οξυάς το ποσό των

30 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

35 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

33 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

58 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

 

5η ΟΜΑΔΑ

Για τα λήμματα των συστάδων 37 (650κ.μ.), 38α (600κ.μ.)    

για τη ξυλεία οξυάς, δρυός το ποσό των

29 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

34 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Α’ κατηγορίας

32 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια Β’ κατηγορίας

57 € ανά κ.μ. για ξυλεία οποιασδήποτε κατηγορίας 1,8μ και άνω

για τη ξυλεία μ. πεύκης, το ποσό των

14 € ανά χ.κ.μ. για τα καυσόξυλα

·         24 € ανά χ.κ.μ. για τα στρογγύλια

·          

·          

 

Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€ ανά ομάδα.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
 • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
 • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
 • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
 • Εγγύηση συμμετοχής

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδιοι: κ. Στεφανίδης τηλ. 2332350343 και 2332350345) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

Σε περίπτωση άγονου ή ασύμφορου αποτελέσματος η δημοπρασία θα επαναληφθεί στις 24η  Μαΐου 2022 την ίδια μέρα και ώρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  Η.Π.  ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies