ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΞΥΛΕΙΑΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Πλειοδοτική δημοπρασία του λήμματος της συστάδας 40α

Ο Δήμαρχος Νάουσας διακηρύττει ότι:

     Την 31η Μαΐου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30-14:00 (ώρα λήξης επίδοσης προσφορών) θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο φανερή πλειοδοτική δημοπρασία του λήμματος

της συστάδας 40α

του Δημοτικού δάσους με ενδεικτικό ξυλώδη όγκο 4.550 κ.μ. ξυλείας οξυάς, δρυός, καστανιάς, φιλύρας, λεύκης κλπ.

     Πρώτη προσφορά ορίστηκε το ποσό των 160.000€ κατ’ αποκοπή.

     Εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία ορίζεται το ποσό των 2.000€.

Για να γίνει κάποιος δεκτός στη δημοπρασία επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

  • Υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ότι έλαβαν γνώση των όρων της διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται ανεπιφύλακτα και ουδεμία αξίωση μπορούν να απαιτήσουν για οποιαδήποτε αιτία.
  • Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου που να είναι σε ισχύ.
  • Ασφαλιστική ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Φορολογική Ενημερότητα που να είναι σε ισχύ.
  • Δημοτική Ενημερότητα από τον Δήμο Νάουσας.
  • Εγγύηση συμμετοχής

     Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δημαρχείο τις εργάσιμες μέρες και ώρες (αρμόδια κα. Σκόδρα τηλ. 23323 50344) για να λάβουν γνώση και των όρων τις αναλυτικής διακήρυξης.

     Σε περίπτωση άγονου η δημοπρασία θα επαναληφθεί την 07 Ιουνίου 2022 την ίδια ώρα και μέρα.

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ

 

ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies