ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ του Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας

Η Πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δήμου Νάουσας προς υλοποίηση της υπ΄αριθμ. 71/28-06-2022 (ΑΔΑ: 6ΝΜΠΟΚΟΟ-ΥΔ8) του ΔΣ , προκηρύσσει φανερή προφορική μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση του ΚΔΑΠ του Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας

Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να βρίσκεται στα όρια βρίσκεται του αστικού κέντρου της πόλης της Νάουσας ηοποίαοροθετείταιαπότιςοδούς:Βύρωνος Μ. Αλεξάνδρου, Πετρίδη, Στ.Χωνού, Λάππα, Πλατεία Παναγίας, Στουγιαννάκη ,Ζαφειράκη, Δημ. Βλάχου και Περδικάρη. Nα είναι σε άριστη κατάσταση, χωρίς ανισοσταθμίες, να πληροί τις προδιαγραφές ίδρυσης και λειτουργίας  των ΚΔΑΠ σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, να διαθέτει υδραυλικές και αποχετευτικές εγκαταστάσεις σε λειτουργία, εσωτερικές καλωδιώσεις τηλεφωνικής επικοινωνίας καθώς και δίκτυο ηλεκτρικής εγκατάστασης, όλοι οι χώροι να είναι απαλλαγμένοι από υγρασία να διαθέτουν επαρκή φυσικό και τεχνητό φωτισμό, εξαερισμό, επαρκή θέρμανση ,ψύξη και πυροπροστασία.

Επιτρέπεται να κατατεθούν προσφορές ακινήτων που να πληρούν τις προϋποθέσεις υπό τον όρο ότι το προσφερόμενο ακίνητο θα έχει επιφάνεια από 120 ελάχιστο έως 250 τ.μ. μέγιστο και θα πληροί τους λοιπούς όρους της διακήρυξης.

Το κείμενο της διακήρυξης, στο οποίο αναφέρονται οι ειδικότεροι όροι διενέργειας του διαγωνισμού, διατίθεται στους ενδιαφερόμενους κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, από τα γραφεία διοίκησης της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας στην οδό Μητροπόλεως 9, 2ος όροφος(τηλέφωνο 2332025600 Κα Ματάτη Νίκη), από το site της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσαςwww.kkpnaoussas.gr και από το site του Δήμου Νάουσας www.naoussa.gr

Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη δημοπρασία πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο στην γραφεία διοίκησης της Κ.Κ.Π & Α Δήμου Νάουσας στην οδό Μητροπόλεως 9, 2ος όροφος,  εντός είκοσι ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας περίληψης, προσκομίζοντας σφραγισμένο φάκελο, απευθυνόμενο στην «Επιτροπή Διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου».

Η Πρόεδροςτου

Κ.Κ.Π & Α ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

 

Αραμπατζή Στεργιανή

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies