Οδηγία NIS 2 της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS2)

Η οδηγία NIS2 είναι η νομοθεσία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ. Προβλέπει νομικά μέτρα για την ενίσχυση του συνολικού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ.

Οι κανόνες της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια που θεσπίστηκαν το 2016 επικαιροποιήθηκαν με την οδηγία NIS2 που τέθηκε σε ισχύ το 2023. Εκσυγχρονίζει το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο ώστε να συμβαδίζει με την αυξημένη ψηφιοποίηση και ένα εξελισσόμενο τοπίο απειλών στον κυβερνοχώρο. Με την επέκταση του πεδίου εφαρμογής των κανόνων κυβερνοασφάλειας σε νέους τομείς και οντότητες, βελτιώνει περαιτέρω την ανθεκτικότητα και τις ικανότητες αντιμετώπισης συμβάντων των δημόσιων και ιδιωτικών οντοτήτων, των αρμόδιων αρχών και της ΕΕ στο σύνολό της.

Η οδηγία σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση (οδηγία NIS2) προβλέπει νομικά μέτρα για την ενίσχυση του συνολικού επιπέδου κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ, διασφαλίζοντας:

  • Ετοιμότητα των κρατών μελών, απαιτώντας να είναι κατάλληλα εξοπλισμένα. Για παράδειγμα, με ομάδα αντιμετώπισης συμβάντων ασφάλειας υπολογιστών (CSIRT) και αρμόδια εθνική αρχή συστημάτων δικτύου και πληροφοριών (NIS),
  • συνεργασία μεταξύ όλων των κρατών μελών, με τη σύσταση ομάδας συνεργασίας για τη στήριξη και τη διευκόλυνση της στρατηγικής συνεργασίας και της ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.
  • μια νοοτροπία ασφάλειας σε όλους τους τομείς που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία μας και βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στις ΤΠΕ, όπως η ενέργεια, οι μεταφορές, το νερό, οι τράπεζες, οι υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, η υγειονομική περίθαλψη και οι ψηφιακές υποδομές.

Οι επιχειρήσεις που προσδιορίζονται από τα κράτη μέλη ως φορείς εκμετάλλευσης βασικών υπηρεσιών στους ανωτέρω τομείς θα πρέπει να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και να ενημερώνουν τις αρμόδιες εθνικές αρχές για σοβαρά περιστατικά. Οι βασικοί πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, όπως οι μηχανές αναζήτησης, οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και οι επιγραμμικές αγορές, θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας και κοινοποίησης δυνάμει της οδηγίας.

Πηγή: https://digital-strategy.ec.europa.eu/el/policies/nis2-directive

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies