Πρόσκληση σύγκλησης εκτάκτου δημοτικού συμβουλίου για λόγους του κατεπείγοντος

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 19:30

Αιτιολόγηση κατεπείγοντος:

«Αναφορικά με το πρώτο θέμα, το κατεπείγον συνίσταται, α) στο γεγονός της άμεσης επιχορήγησης του Σωματείου «Ωδείο Νάουσας» για την πραγματοποίηση των εκδηλώσεών τους σχετικά με τη διοργάνωση του 1ου χορωδιακού Φεστιβάλ στα πλαίσια των «ΕΛΕΥΘΕΡΙΩΝ» και β) λόγω των δαπανών διοργάνωσης του 1ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου του Δήμου Η.Π. Νάουσας («Με το βλέμμα στο μέλλον»), που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16/10/2022. Όσον αφορά το δεύτερο θέμα, το κατεπείγον συνίσταται στην πίεση που ασκεί η Περιφέρεια, λόγω των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων για την εκκίνηση του έργου «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος - Καμάρα του Αγροκτήματος Νάουσας» (το έργο θα πρέπει να ξεκινήσει στις 19/10/22) αλλά και της έγκρισης της μελέτης από την Αποκεντρωμένη της ΠΚΜ, δεδομένου ότι το εν λόγω έργο έχει ήδη 2 παρατάσεις».

 

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022, και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. «13η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2022 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής».

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

 1. Αποδοχή ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για το έργο «Κατασκευή κλειστού δικτύου άρδευσης στην περιοχή Στύλος - Καμάρα του αγροκτήματος Νάουσας».

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και Πολεοδομίας.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, την με αριθ. 380/2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 55384/2022 (ΦΕΚ 5129/1.10.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις των άρθρων 41, 74, 78, του Ν. 4954/09-07-2022(ΦΕΚ Α΄ 136).

                                                                 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - Έγκριση της 13ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού
  Η πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 2ο - Αποδοχή ή μη της μελέτης εργοταξιακής σήμανσης
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 2.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies