Πρόσκληση σύγκλησης έκτακτου Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ την 9η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00

Το κατεπείγον της σύγκλησης  συνίσταται στο εξής:

Στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 15/28-02-2024 Έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης, τμήματος Διοικητικού – Οικονομικού Ν. Ημαθίας, που παρελήφθη από το Δήμο Νάουσας την 05/03/2024, με αριθ. πρωτ. ΕΜΠ 5/05-03-2024.                                                                                               

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 9η του μηνός Μαρτίου 2024, ημέρα Σάββατο και ώρα 13:00 για λήψη απόφασης στο μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: «Ορισμός Αναπληρωτή Δημάρχου από Αντιδήμαρχο, λόγω της επιβολής του διοικητικού μέτρου της αργίας στο Δήμαρχο του Δήμου Η.Π. Νάουσας, Νικόλαο Κουτσογιάννη του Αντωνίου, μέχρι την έκδοση αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του Αντιδημάρχου, ορισμός  αναπληρωτή».

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 89, παρ. 2 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019, τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91), και την υπ’ αριθ. 162/Α.Π.12261/09-02-2024 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ

                                                                                          

ΑΪΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies