Πρόσκληση σύγκλησης ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝΤΟΣ

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

18 Μαΐου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 18η του μηνός Μαΐου 2023, ημέρα  Πέμπτη και  ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη απόφασης στoμοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

1) 6η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δ. Ηρωικής Πόλεως Νάουσας έτους 2023 (Ο.Υ.), κατόπιν εισηγήσεως της Οικονομικής Επιτροπής.

Εισηγητής: Η Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ.

Το κατεπείγον της συνεδρίασης συνίσταται στον εξής λόγο:

Επείγουσα ανάγκη λήψης απόφασης για καταβολή της εκλογικής αποζημίωσης στους υπαλλήλους του Δήμου πριν την  διεξαγωγή των εκλογών.

Η σχετική Κ.Υ.Α με αρ. 43160/15.05.2023, με την οποία καθορίζεται ο αριθμός των απασχολουμένων στα ειδικά εκλογικά συνεργεία, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3204/15.05.2023, τεύχος Β΄.                                                                                                   

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

                                                             

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ     

                                                                                               

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies