Πρόσκληση σύγκλησης ειδικής συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

13η Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στην ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 13η του μηνός Απριλίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με μοναδικό θέμα συζήτησης: «Ετήσια Έκθεση του Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης του Δήμου Η.Π. Νάουσας για το έτος 2021». Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019,  το άρθρο 77 παρ. 5 του ΔΚΔ (Ν. 3852/2010 όπως ισχύει σήμερα, τις διατάξεις του άρθρου 217 του Κ.Δ.Κ. και του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου (ΦΕΚ 55/11-03-2020, Τεύχος Α) καθώς  και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμ. 60249/22-09-2020 και υπ’ αριθ.643/69472/24-09-2021 Εγκυκλίους και την με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.18959 (ΦΕΚ 1547/02.04.2022 τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών.

                                                                                                

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies