Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

30η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 30η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΪΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 1. Θέμα 1ο - Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου ΗΠ Νάουσας στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας
  Ο πρόεδρος του ΔΣ - Ανδρέας Αϊδίνης
  ΘΕΜΑ 1.pdf
 2. Θέμα 2ο - Εκλογή αιρετών αντιπροσώπων του Δήμου Η.Π. Νάουσας στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας (ΣΔΙΠΕ)
  Ο Γενικός Γραμματέας - Ιωάννης Ταούλας
  ΘΕΜΑ 2.doc
 3. Θέμα 3ο - Ορισμός μέλους στο ΔΣ της Μονάδας
  Ο πρόεδρος του ΔΣ - Ανδρέας Αϊδίνης
  ΘΕΜΑ 3.pdf
 4. Θέμα 4ο - συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών και Υπηρεσιών των δομών του καταργούμενου Ν.Π.Δ.Δ
  Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Εθελοντισμού - Άννα Ασλανίδου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 5. Θέμα 5ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 5.pdf
 6. Θέμα 6ο - Ορισμός Επιτροπής Χαρακτηρισμού & Παραλαβής Φυσικού Εδάφους
  Η αν. Προϊστάμενη της Δ/νσης Τεχνικής Υπηρεσίας - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 6.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies