Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

15 Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, την 15η του μηνός Ιανουαρίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΑΪΔΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

 1. Θέμα 3ο - Επιτροπή για τη πρόσληψη Δικηγόρου στο Δήμο ΗΠ Νάουσας
  Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών - Μαρία Παπακώστα
  ΘΕΜΑ 3.doc
 2. Θέμα 4ο - Έγκριση ή μη της τροποποίησης της 8/2023 Απόφασης ΔΣ. Νάουσας
  Ο πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 3. Θέμα 5ο - Αποζημείωση μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου
  Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπ/σιών - Μαρία Παπακώστα
  ΘΕΜΑ 5.pdf
 4. Θέμα 6ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ALPHABANK AE
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 6.docx
 5. Θέμα 7ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ EUROBANK A.E.
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 7.docx
 6. Θέμα 8ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 8.docx
 7. Θέμα 9ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΡΑΠΕΖΑ
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 9.docx
 8. Θέμα 10ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 10.docx
 9. Θέμα 11ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΚΙΝΟΥΝ ΤΟΥΣ ΤΗΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ ΛΟΓΑΡΙAΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 11.docx
 10. Θέμα 12ο - ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)
  Ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεόδωρος Δολδούρης
  ΘΕΜΑ 12.docx
 11. Θέμα 13ο - Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπων παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας
  Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού - Στέλιος Δάγγας
  ΘΕΜΑ 13.doc
 12. Θέμα 14ο - Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Πρωτοβάθμιας
  Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού - Στέλιος Δάγγας
  ΘΕΜΑ 14.doc
 13. Θέμα 15ο - Σύστασης Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Δευτεροβαθμιας
  Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού - Στέλιος Δάγγας
  ΘΕΜΑ 15.doc
 14. Θέμα 16ο - Έγκριση ή μη δημιουργίας Επιτροπής καταστροφής κινητών αντικειμένων του Δήμου Η.Π. Νάουσας
  Ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Αθλητισμού - Στέλιος Δάγγας
  ΘΕΜΑ 16.doc
 15. Θέμα 17ο - Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ, ΕΤΟΥΣ 2020»
  Η Προϊσταμένη Τ.Δ. & Π.Ε. - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 17.doc
 16. Θέμα 18ο - Έγκριση ή μη της προγραμματικής σύμβασης συνεργασίας του Δήμου Νάουσας με την ΕΕΑΑ για την υπηρεσία μεταφοράς ανακυκλώσιμων υλικών για το έτος 2024
  Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Καθαριότητας - Γρηγόρης Σαμαράς
  ΘΕΜΑ 18.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies