Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

19 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, με τηλεδιάσκεψη

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 19η του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 

 1. Θέμα 2ο - ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΟΙΝΗΣ ΣΥΣΚΕΨΗΣ
  Οι εκπρόσωποι των παρατάξεων
  ΘΕΜΑ 2.doc
 2. Θέμα 3ο - 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού
  Η αντιδήμαρχος Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. Θέμα 4ο - ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ
  Η αντιδήμαρχος Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 4.doc
 4. Θέμα 5ο - ΕΓΚΡΙΣΗ Ή ΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  Ο Προϊστάμενος Οικονομικών Υπηρεσιών - Αθανάσιος Κόφκελης
  ΘΕΜΑ 5.doc
 5. Θέμα 6ο - Έγκριση ή μη καθορισμού ελάχιστων αποστάσεων των σημείων άσκησης στάσιμου εμπορίου
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 6.docx
 6. Θέμα 7ο - Έγκριση ή μη κατανομής ποσού από Επιτροπή Παιδείας
  Ο πρόεδρος - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 7.doc
 7. Θέμα 8ο - Έγκριση ή μη συνολικής προθεσμίας περαίωσης έργου
  Η προϊσταμένη Τμήματος Διαχείρισης & Παρακολούθησης Έργων - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 8.doc
 8. Θέμα 9ο - Παράταση υλοτομίας
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 9.doc
 9. Θέμα 10ο - Παράταση υλοτομίας στη συστάδα 40β
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 10.doc
 10. Θέμα 11ο - 8η Τροποποίηση του προϋπολογισμού ΚΚΠΑ
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 11.doc
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies