Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου

Εκδότης

Δήμος Νάουσας

7 Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30, με τηλεδιάσκεψη

Καλείστε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, την 7η του μηνός Αυγούστου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Η σύγκληση του παρόντος Δημοτικού Συμβουλίου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87), όπως αυτές αντικαταστάθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 74  Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ Α΄ 133) και τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των άρθρων 177 και 184 του Ν. 4635/2019 και την με αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17849 (ΦΕΚ 1954/26.03.2023, τεύχος Β') ΚΥΑ του Υπουργείου Εσωτερικών και τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 5043/2023(ΦΕΚ Α΄ 91).

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

 1. Θέμα 1ο - Γνωμοδότηση για δημοσίευση φακέλου
  O πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 1.docx
 2. Θέμα 3ο - Γνωμοδότηση για δημοσίευση φακέλου
  O πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 3.docx
 3. Θέμα 4ο - Έγκριση ή μη απότμησης πεζοδρομίου
  O πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής - Γεώργιος Τριανταφύλλου
  ΘΕΜΑ 4.docx
 4. Θέμα 5ο - ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΜΕ Φ.Π.Σ.Υ.Υ. Ε.Π.Ε.Κ.Α.
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 5.doc
 5. Θέμα 6ο - Υποβολή πρότασης στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Προγράμματος
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 6.doc
 6. Θέμα 7ο - Παράταση ή μη των συμβάσεων εργασίας Κέντρου Κοινότητας
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 7.doc
 7. Θέμα 8ο - Ετήσιος προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού 2024
  Ο Δήμαρχος - Νικόλαος Καρανικόλας
  ΘΕΜΑ 8.docx
 8. Θέμα 9ο - Κατανομή εγκεκριμένων ανθρωποωρών σε θέσεις για τη κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων
  Η αντιδήμαρχος Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 9.docx
 9. Θέμα 10ο - Πρόσληψη προσωπικού μέσω της με Α.Π. 42119 15-7-2020
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 10.docx
 10. Θέμα 11ο - Έγκριση ή μη επέκτασης απασχόλησης κατά ένα έτος του ήδη υπερετούντος συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης
  Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας - Πάυλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 11.docx
 11. Θέμα 12ο - Εγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχου προσωπικού εργασίας πλήρους απασχόλησης
  Η αντιδήμαρχος Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 12.docx
 12. Θέμα 13ο - Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος, ενός εργαζόμενου με Κλάδο ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 13.doc
 13. Θέμα 14ο - Πρόσληψη προσωπικού μέσω της με Α.Π. 42119/15-7-2020
  Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας - Πάυλος Αδαμίδης
  ΘΕΜΑ 14.docx
 14. Θέμα 15ο - Εγκριση ή μη πρόσληψης συμβασιούχων προσωπικού εργασίας
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 15.docx
 15. Θέμα 16ο - Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά 1 (ένα) έτος
  Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος - Αντώνιος Καραγιαννίδης
  ΘΕΜΑ 16.doc
 16. Θέμα 17ο - Έγκριση ή μη επέκτασης της απασχόλησης κατά ένα έτος, δύο εργαζόμενων ειδικότητας ΥΕ Καθαριστών Κτιρίων
  Ο αντιδήμαρχος Αθλητισμού - Χρήστος Βασιλειάδης
  ΘΕΜΑ 17.doc
 17. Θέμα 18ο - Λήψη απόφασης για την παραχώρηση γραφείου στον χώρο του Διοικητηρίου Νάουσας
  Η αντιδήμαρχος Δοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών - Θεοδώρα Μπαλτατζίδου
  ΘΕΜΑ 18.docx
 18. Θέμα 19ο - Διαβίβαση Ανακεφαλαιωτικής έκθεσης του έργου:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ
  Η προϊστ/νη ΤΔ και ΠΕ και Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 19.doc
 19. Θέμα 20ο - Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ Η.Π. ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΤΟΥΣ 2020
  Η προϊστ/νη ΤΔ και ΠΕ και Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 20.docx
 20. Θέμα 21ο - Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Παραλαβής του έργου:Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων έτους 2020
  Η προϊστ/νη ΤΔ και ΠΕ και Δ. Τεχνικών Υπηρεσιών - Μαρία Χαϊδούλη
  ΘΕΜΑ 21.docx
 21. Θέμα 22ο - 6η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 22.doc
 22. Θέμα 23ο - 7η Τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2023
  Ο πρόεδρος - Δημήτριος Θανασούλης
  ΘΕΜΑ 23.doc
 23. Θέμα 24ο - Εισήγηση για την συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την προμήθεια που απορρέει από τη σύμβαση που υπεγράφη 23SYMV012221940
  Ο προϊστάμενος Δ/νσης Περιβάλλοντος - Νικόλαος Μπάμπος
  ΘΕΜΑ 24.docx
Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας
×

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για τη διάκριση των επισκεπτών. Για να αποδεχθείτε την τοποθέτηση cookies, επιλέξτε
Πολιτική cookies